Medicinvetarna #145: Vad är sepsis?

Runt 50 000 individer utvecklar sepsis i Sverige varje år och det är den infektion som är förknippad med allra högst dödlighet. Hör forskaren Kristoffer Strålin berätta om behandling, prognos och hur du känner igen en sepsis hos dig själv och andra. Avsnittet publicerades 1 maj 2024.

Kristoffer Strålin
Kristoffer Strålin Foto: Andreas Andersson

Sepsis är den infektion som är förknippad med allra högst dödlighet och i världen drabbas nästan 50 miljoner personer. Dödligheten bland de som drabbas är hög, runt 15-20 procent och förloppet är snabbt. Sjukdomen orsakas av ett missriktat immunsvar på en infektion som kan vara orsakad av bakterier, virus eller andra mikroorganismer. 

– Det överaktiverade immunsvaret gör att ett eller flera av kroppens organ tappar i funktion, vilket gör att sjukdomsförlopp och behandling kan se väldigt olika ut. Detta gör att sepsis är lite svårare att diagnosticera och känna igen, säger Kristoffer Strålin, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet. 

Hans forskning handlar om hur man identifierar sepsis så snabbt som möjligt och hur man kan skilja på olika typer av patienter så att de kan erbjudas individanpassad vård. I avsnitt 145 av KI:s populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna intervjuas han om hur Emil i Lönneberga räddar Alfred, riskfaktorer (typiska patienten är över 70 år och har andra sjukdomar) samt vikten av ett snabbt omhändertagande. 

  • Lyssna på avsnittet via iTunes 
  • Lyssna via Spotify
  • Läs en transkriberad version av den långa intervjun med Kristoffer Strålin.

Mer om liknande ämnen

Sara Gredmark Russ
Sara Gredmark Russ Foto: Andreas Andersson

Lyssnarfrågan: Hur effektivt är TBE-vaccinet?

En lyssnare hörde av sig om att hen hört att TBE-vaccinet inte är särskilt effektivt. Det stämmer inte, berättar docent Sara Gredmark Huss. Visserligen förekommer det att personer får TBE trots att de vaccinerat sig, men det samma gäller de flesta vaccin, vistas man utomhus i delar av landet där TBE-smittade fästingar förekommer är det en mycket bra ide att se till att ha ett fullgott TBE-skydd. Och smittan sprider sig geografiskt, och antalet TBE-fall ökar. TBE är ett virus som i värsta fall kan ge upphov till en mycket allvarlig hjärninflammation.

Sara Gredmark Russ forskargrupp finns på institutionen för medicin, Huddinge, och intresserar sig för vad som händer i immunförsvaret vid olika virusinfektioner, med särskilt fokus på TBE och Covid-19. Hon medverkade i avsnitt 44 av Medicinvetarna som hade titeln: Hur undviks TBE?

Andreas Andersson
2024-05-14