Medicinvetarna #142: Hur hänger munhälsan ihop med resten av kroppen?

Allvarlig tandlossningssjukdom orsakar inte bara problem i munnen utan kan även kopplas till flera andra sjukdomar, till exempel diabetes, hjärtkärlsjukdom och lungsjukdomar. Professor emeritus Björn Klinge förklarar bakgrunden och ger oss hela listan. Han svarar också på frågor om dålig andedräkt och munsköljmedel samt förklarar varför han lät tillverka en protes med ruttna tänder till sig själv. Avsnittet publicerades 20 mars 2024.

Professor emeritus Björn Klinge.
Professor emeritus Björn Klinge. Foto: Ola Danielsson

Björn Klinge är specialisttandläkare och professor emeritus vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Han är även professor emeritus vid Malmö Universitet. Hans forskning har bland annat handlat om kopplingen mellan munhälsan och resten av kroppen. Till exempel har han i samarbete med andra forskare visat att allvarlig tandlossningssjukdom (parodontit) är starkt kopplad hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, akut hjärtinfarkt och stroke. 

- Personer med allvarlig tandlossningssjukdom har cirka 30 procent högre risk att drabbas av en första hjärtinfarkt. Det beror på ökad risk för åderförfettning och åderförkalkning, säger Björn Klinge.

Ett tydligt samband kan också ses till diabetes och lungsjukdomar. 

- Personer med allvarlig tandlossningssjukdom hade till exempel stor överrisk att dö och drabbas av allvarlig sjukdom i samband med covid-19-infektion, säger han.

Man kan även se kopplingar till psykisk ohälsa, graviditetskomplikationer, ledgångsreumatism, cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar och Alzheimers sjukdom.

- Det låter dystert. Men det goda är att man själv kan göra mycket för att påverka sin munhälsa, säger professor emeritus Björn Klinge vid institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet. 

Han rekommenderar Bamses tandvårdsskola från 2005 enligt ramsan 2+2+2. 

- Det vill säga man ska borsta tänderna två gånger om dagen, två minuter varje gång och med två cm fluoridtandkräm. Dessutom är det bra att använda mellanrumsborstar som gör rent även mellan tänderna, säger Björn Klinge. 

Professor emeritus Björn Klinge bärandes en konstgjord tandprotes. Foto: Ola Danielsson.
Professor emeritus Björn Klinge bärandes en konstgjord tandprotes. Foto: Ola Danielsson.

Fejkade dålig munhälsa

För ett antal år sedan lät Björn Klinge tillverka en munprotes som när han satte in den gjorde att det såg ut som att han saknade flera tänder. Syftet var att själv få pröva på att vara en person med dålig munhälsa och för att kunna iaktta omgivningens reaktioner. Hör honom berätta i avsnitt 142 av KI:s populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna.

Han brinner för att sprida kunskap om att munnen är en del av kroppen i media och till allmänheten. År 2020 kom han ut med boken ”Din hälsa sitter i munnen”, skriven tillsammans med Pamela Andersson.

Paul Ackerman
Paul Ackerman Foto: Andreas Andersson

Lyssnarfrågan: Vad är fascian?

Fascian är bindväven som sveper runt alla andra vävnader, exempelvis muskler, ben och senor i kroppen. Den ger struktur och stöd i hela kroppen och har på senare år poppat upp som en populär förklaring till smärta. 

- Men forskningen på fascian är mycket begränsad om man jämför med forskningen på många andra delar av kroppen och det är därför svårt att ge vetenskapligt förankrade svar på hur man bäst tar hand om sin bindväv, säger professor Paul Ackermann i Medicinvetarnas lyssnarfråga.

Mer om munhälsa

Cecilia Odlind
2024-04-11