Medicinvetarna #138: Kan självmord alltid hindras?

Omkring 1500 personer dör årligen till följd av självmord i Sverige. Men ur forskningssynpunkt är ett självmord en sällanhändelse vilket försvårar preventionsstudier. Professor Christian Rück har startat forskningsprojektet Saving lives och är aktuell med en ny bok om självmord. ”Det alltid kommer att vara svårt att förutsäga självmord på ett individuellt plan. Men det finns andra sätt att minska risken", säger han. Avsnittet publicerades 24 januari 2024.

Professor Christian Rück. Foto Andreas Andersson.
Professor Christian Rück. Foto Andreas Andersson. Foto: Andreas Andersson

Självmord står för ungefär 1,5 procent av dödsfallen i Sverige. 

- Men de drabbar desto fler, ungefär var tionde familj har egen erfarenhet av suicid och självmord får ofta katastrofala konsekvenser för de anhöriga, säger Christian Rück, psykiater och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Hans forskning har tidigare mest handlat om internetbaserad KBT, tvångssyndrom och liknande tillstånd men ett relativt nytt spår handlar om att förebygga självmord. Han har startat ett stort projekt, Saving lives, som görs i samarbete med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet där det långsiktiga målet är att minska antalet självmord. 

- I forskningssammanhang är självmord en sällanhändelse vilket är en utmaning när man ska studera preventiva insatser. Jag tycker det är viktigt att förstå att det alltid kommer att vara svårt att förutsäga självmord hos enskilda individer. En mer framkomlig väg är att göra generella insatser som att sätta upp staket eller nät under broar, säger han. 

Christian Rück har tidigare skrivit boken ”Olyckliga i paradiset, Om varför vi mår så dåligt när allt är så bra” som han berättade om i avsnitt 49 av KI:s populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna. Nu är han aktuell med en ny bok ”Ett liv värt att leva. Varför självmord blev människans följeslagare”. I avsnitt 138 av Medicinvetarna berättar han om boken, om hur AI och smarta telefoner kan användas i suicidriskbedömning (ofta ändras språk, hur vi rör oss och andra beteenden när vi mår dåligt) och om varför han är kritisk till nollvisionen av självmord (”det är en orealistisk målbild som riskerar lägga skuld på anhöriga och vårdpersonal”).

- För mig har det i arbetet med boken varit givande att våga gå nära dessa känsliga frågor. Ofta skyndar vi förbi självmord i vården när vi väl gjort en riskbedömning och satt in en åtgärd, jag tror det beror på att det känns obehagligt. Men jag menar att det är viktigt att personer med självmordstankar inte möts av rädsla utan att vi i vården vågar lyssna på dem, säger Christian Rück. 

  • Lyssna på avsnittet via iTunes
  • Lyssna via Spotify
  • Läs en transkriberad version av intervjun med Christian Rück.

Mer på temat

Cecilia Odlind
2024-02-07