Medicinvetarna #115: Hur åldersbestämma mordoffer?

Atomprovsprängningarna på 1950-talet skapade en förhöjd nivå av kol-14 i atmosfären. Detta utnyttjas för att åldersbestämma mänskliga kvarlevor, särskilt tänder. Hör forskaren Kanar Alkass berätta om metoden och hur hon använder den för att hjälpa polisen att lösa oklara dödsfall. I avsnittet hör vi också forskaren John Axelsson svara på frågor om hur sömnen påverkas av helger och tidiga skolmorgnar. Avsnittet publicerades 8 mars 2023.

Kanar Alkass
Kanar Alkass Foto: Andreas Andersson

Metoden att använda inlagrat kol-14 för att åldersbestämma mänskliga nervceller utvecklades av professor Jonas Frisén vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet och hans team. Metoden har senare vidareutvecklats för att användas inom olika området och ett av dem är åldersbestämning av mänskliga kvarlevor.

Docent Kanar Alkass vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och forskningssamordnare vid Rättsmedicinalverket är en av de som jobbat vidare med metoden. Hon har i flera fall kunnat hjälpa polisen i Sverige och Norge att komma närmare sanningen i uppmärksammade rättsfall genom att analysera kol-14 i mänskliga kvarlevor. 

John Axelsson, forskare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS), Sektionen för psykologi - Foto: Fotograf Ulf Sirborn

Borde vi avskaffa helger för att inte störa sömnen?

I avsnittet fortsätter också  intervjun med forskaren John Axelsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som svarade på frågan om det stämmer att man sover oroligt när det är fullmåne i avsnitt #114

Den här gången handlar resonemanget om att många individer förskjuter sin nattsömn med flera timmar varje helg, något som får Cecilia Odlind att fundera på om vi borde avskaffa helger helt. 

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-03-28