Utbildning och undervisning på Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser

På Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser har vi lång erfarenhet av undervisning och föreläsande inom katastrofmedicin, folkhälsa i katastrofer, global hälsa i relation till katastrofer, prioritering, triage och beslutsfattanden. Våra medarbetare utgår mycket från egna erfarenheter från sin forskning och från fältarbete i katastrofer i sin undervisning. Vi utbildar via ett flertal olika kurser i katastrofmedicin, bland annat i ett Erasmus Mundus masterprogram.

AnTriEx and ViTriEX - simuleringsverktyg för masskadeövningar

Två studenter, en man och en kvinna, sitter med ryggen mot kameran och tittar på en white board som deras lärare pekar på
Erasmus Mundus Master Public Health in Disasters Foto: Åsa Svensson

Erasmus Mundus masterprogram - Public Health in Disasters

Vårt Erasmus Mundus masterprogram Public Health in Disasters är framtaget för att erbjuda en förstklassig utbildning inom folkhälsa i katastrofområden. Det är det enda Erasmus Mundus Masterprogrammet på Karolinska Institutet.

Om programmet

Vi är ett av tre universitet som ingår i ett gemensamt Erasmus Mundus Masterprogram, tillsammans med Universidad de Oviedo i Spanien och University of Nicosia på Cypern. Masterprogrammet syftar till att bygga färdigheter som minskar risker inom katastrofarbete och bidrar till en bättre och med riktad hjälpinsats, med fokus på folkhälsa, i katastrofer. Programmet undervisas av högutbildade lärare med personlig erfarenhet av att arbeta inom hälso och sjukvård i katastrofområden. Målsättningen med programmet är att ge studenterna gott om både praktisk och teoretisk kunskap om hälso och sjukvård i katastrofer och global sjukvård, som ger dem möjlighet att gå vidare till flera roller och tjänster inom global katastrofmedicin.

Health Assistance in Humanitarian Crisis - uppdragsutbildning i samarbete Läkare Utan Gränser (MSF) Sverige

Vi genomför uppdragsutbildningen Health Assistance in Humanitarian Crisis, som riktar sig till hälso och sjukvårdspersonal som förbereder sig för att arbeta med uppdrag utomlands för Läkare utan Gränser Sverige

Om kursen

Kursen omfattar 20 ECT och ges på heltid, på campus vid KI Campus Solna. Utbildningen ger konkreta verktyg för att planera och genomföra humanitärt hälsoassistans. Kursens utgångspunkt är det globala hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsa. Den visar hur kontext och olika typer av katastrofer påverkar folkhälsan. Kursen belyser hälsostrategier som syftar till att minska sjuklighet och dödlighet. 

Undervisningen sker genom en kombination av webbaserat lärande och undervisning på campus vid KI i Solna. Det är en kurs på avancerad nivå och du måste vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller ha annan relevant erfarenhet som hälso- och sjukvårdspersonal för att vara behörig att söka. I slutet av kursen genomförs en skriftlig, individuell tentamen.

Kärnämnen som kursen fokuserar på:

 • Global hälsa, inklusive den globala hälsosituationen och hälsans bestämningsfaktorer
 • Global hälsa och katastrofinsatser
 • Humanitära principer och organisation
 • Smittbara sjukdomar, epidemiska utbrott
 • Mödra- och barnhälsa
 • Icke-smittsamma sjukdomar
 • Mental hälsa i katastrofer
 • Moraliska och etiska dilemman i humanitärt arbete

Undervisningsmetoder

 • Interaktiva föreläsningar
 • Diskussionsseminarier
 • Fallbaserade gruppuppgifter
 • Kliniska simuleringsövningar

Kursstart och ansökan

Kursstart 15 januari och avslut 8 mars 2024. 4,5 veckor på campus i Stockholm och 3,5 veckor online.

För mer information om kursinnehåll, vänligen kontakta Anneli Eriksson, anneli.eriksson@ki.se.

Om du ska gå kursen via Läkare Utan Gränser, vänligen kontakta Tove Eriksson, tove.eriksson@stockholm.msf.org för att ansöka.

Om du är intresserad av att ansöka till denna kurs men inte är anställd av Läkare Utan Gränser, vänligen kontakta Kristoffer Mörtsjö, kristoffer.mortsjo@ki.se för mer information om registreringsprocessen och avgiften.

Observera att du endast kan delta i kursen om du har blivit erbjuden en tjänst hos Läkare utan Gränser i Sverige eller om din arbetsgivare på annat sätt står bakom ditt deltagande. Det är inte möjligt att ansöka till eller delta i kursen på egen hand.

personer på huk på golvet sorterar röd platta cirklar som symboliserar patienter
Studenter deltar i en AnTriEx-övning Foto: Åsa Svensson

Kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter på KI

Vi undervisar kortare kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter på KI, i form av den valbara kursen Katastrofmedicin SVK. Kursen innehåller bland annat: principer kring klinisk vård, beslutfattande med begränsade resurser, och kontext i katastrofsituationer. Kursen ger också studenterna en överblick av direkta och indirekta effekter av en katastrof på hälsa och på sjukvården. 

En gång per termin arrangerar vi dessutom en speciell en-dagskurs i katastrofmedicin för alla läkarstudenter som går sista året på KI. Kursen kallas Beslutsfattande med knappa resurser och fokus för dagen ligger just på triage, prioritering, och hur man bäst fattar beslut när flera, eller nästan alla, fakta i fallet är okända.  

Kurser för specialistläkare

Sedan 2018 har vi tillhandahållit specialistkurser inom katastrofmedicin på uppdrag av Socialstyrelsen, så kallade SK-kurser. Specialistkurserna är statligt finansierade utbildningar för läkare som genomför sin specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna fokuserar på beslutsfattande med begränsade resurser, triage och katastrofmedicin.

Public Health Response in Disasters - Fristående kurs

Målet med kursen är att ge kompetens i att på lämpligt sätt prioritera, planera, implementera och överblicka folkhälsoinsatser inom katastrofhjälp, baserat på behov och risk. Kursen syftar till att förbereda studenterna för flera olika roller inom området global hälsa och katastrofmedicin. Utbildningen sker parallellt med vårt Erasmus Mundus masterprogram, vilket ger studenterna den extra fördelen att få samarbeta med kurskamrater från hela världen och på så sätt utbyta kunskaper och erfarenheter i en stimulerande miljö.  

Kursen består av 20 ECT poäng och ges på heltid, på plats på KI Campus Solna.

För frågor om våra kurser och utbildningar, vänligen kontakta:

Profile image

Hannah von Reding

Kurskoordinator
JV
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2024-06-20