MR centrum - riktlinjer för användare

På den här sidan hittar du riktlinjer för både nya och befintliga användare av MR centrums core-facilitet.

New user

För att boka core-faciliteten behöver en ansvarig person med MR-körkort namnges. Kurserna ges på regelbunden basis. Du behöver gå en av kurserna (säkerhet eller körkort) för att kunna driva ett projekt.

Information om kurserna

Målet är att ge forskargrupper möjlighet att själva använda MR-skannern. MR centrum erbjuder två typer av kurser:

  • MR-förare - MR-säkerhet, grundläggande MR-fysik, praktisk skanning, stimulusutrustning
  • assistent - endast MR-säkerhet

Efter överenskommelse med din projektledare kan du ansöka om säkerhets- /körkortskursen.

Ange vilken kurs du tänker gå, MR-förare eller assistent, och när du planerar att börja skanna.

Observera att kurserna endast är avsedda för forskare som genomför sitt projekt vid MR-centret på Karolinska Institutet.

MR centrum ny projektförfrågan

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi veta mer om vilken typ av studie du avser att genomföra vid MR centrum. Du kommer att behöva fylla i en blankett – MR Center new project request.

Observera att denna blankett inte är bindande. Vi kommer att kontakta dig för mer information om studien bedöms vara lämplig för våra faciliteter.

Bokning av MR-skannern

Det första steget för att få tillgång till core-facilitetens tjänster är att ansöka om ett konto i bokningssystemet iLab. Bokningen av MR-skannern görs direkt i iLab.