Skicka prov till KI Biobank Core Facility

Hur man skickar prover till KI Biobank Core Facility.

Packa provet rätt

Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur försändelsen ska packas och märkas. Det är du som packar provet som har ansvar för att provmaterial inte läcker ut under transporten. Följ Folkhälsomyndighetens anvisningar om hur du packar provet rätt.

Skicka/leverera prov

Öppettider: Måndag till fredag mellan 08:00-16:00

Prov med post

KI Biobank
MEB, Karolinska Institutet
Box 281
171 77 Stockholm

Prov med bud

KI Biobank, plan 4
MEB, Karolinska Institutet
Nobels väg 12A
171 65 Solna

Kontakt

Telefon: 08-524 823 77
E-post: biobank@ki.se