Skip to main content

Extern forskningsfinansiering

Forskningen står för 84 procent av Karolinska Institutets totala årsomsättning och intäkterna för forskningsområdet uppgick 2018 till drygt 6 miljarder kronor. De största ekonomiska bidragen, utöver statsanslaget, kommer från Vetenskapsrådet, Region Stockholm och EU. Bland de privata finansiärerna är Wallenbergstiftelserna, Cancerfonden och AstraZeneca de största bidragsgivarna. Externa finansiärer står för 66 procent av forskningsintäkterna.

Nyheter om utdelade anslag

Fördjupning

KS
Katarina Sternudd
2019-05-09
Katarina Sternudd