Skip to main content

Extern forskningsfinansiering

Forskningen står för 84 procent av Karolinska Institutets totala årsomsättning och intäkterna för forskningsområdet uppgick 2018 till drygt 6 miljarder kronor. De största ekonomiska bidragen, utöver statsanslaget, kommer från Vetenskapsrådet, Region Stockholm och EU. Bland de privata finansiärerna är Wallenbergstiftelserna, Cancerfonden och AstraZeneca de största bidragsgivarna. Externa finansiärer står för 66 procent av forskningsintäkterna.

Nyheter om utdelade anslag

Fördjupning

Genetiskt "skräp" kan vara guld i kampen mot cancer

Tidigare ansåg forskarna att så kallad icke-kodande RNA var ett skräp-DNA som inte hade någon betydelse eftersom det inte skapade några proteiner. Men det har visat sig att det har en central roll i utvecklingen av cancer. Wallenberg Academy Fellow Claudia Kutter vid Karolinska Institutet, är en av de forskare som nu studerar icke-kodande RNA i jakten på att hitta behandlingar som dödar cancercellerna men skonar de friska cellerna. Se en film producerad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.