Extern finansiering av forskning

Forskning står för 84 procent av Karolinska Institutets årsomsättning och intäkterna för forskningsområdet uppgick 2021 till drygt 6,3 miljarder kronor. Externa finansiärer står för cirka 53 procent av forskningsintäkterna. De största ekonomiska bidragen utöver statsanslaget kommer från Vetenskapsrådet, EU, Cancerfonden och Wallenbergstiftelserna. Även Region Stockholm är en betydande forskningsfinansiär.

Utdelade anslag till KI-forskning

Senaste nytt om utdelade anslag

Fördjupning

Guld i kampen mot cancer

Tidigare ansåg forskarna att så kallad icke-kodande RNA var ett skräp-DNA som inte hade någon betydelse eftersom det inte skapade proteiner. Men det har visat sig att det "skräpet" kan vara guld i kampen mot cancer. KI-forskaren Claudia Kutter är en av de forskare som nu studerar icke-kodande RNA. Se en film från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Bättre mediciner och vaccin

Sjukdomsframkallande virus och bakterier som kroppens immunförsvar inte klarar av att hantera är ett stort hälsoproblem. Carmen Gerlach vid KI utforskar hur immunförsvaret fungerar. I fokus för forskningen står T-cellerna som hon hoppas ska kunna ge pusselbitar till bättre vacciner och mediciner. Filmen är producerad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.