Hot air ballons rising to the sky.

Extern finansiering av forskning

Forskning står för 84 procent av Karolinska Institutets årsomsättning och intäkterna för forskningsområdet uppgick 2021 till drygt 6,3 miljarder kronor. Externa finansiärer står för cirka 53 procent av forskningsintäkterna. De största ekonomiska bidragen utöver statsanslaget kommer från Vetenskapsrådet, EU, Cancerfonden och Wallenbergstiftelserna. Även Region Stockholm är en betydande forskningsfinansiär.

Utdelade anslag till KI-forskning

Senaste nytt om utdelade anslag

Fördjupning