Extern finansiering av forskning

Forskningen står för ungefär 80 procent av Karolinska Institutets verksamhet och intäkterna för forskningsområdet uppgick 2020 till lite drygt 6 miljarder kronor. De största ekonomiska bidragen, utöver statsanslaget, kommer från Vetenskapsrådet, Region Stockholm och EU. Bland de privata finansiärerna är Cancerfonden, Wallenbergstiftelserna och AstraZeneca de största bidragsgivarna. Externa finansiärer står för ungefär 65 procent av forskningsintäkterna.

Utdelade anslag till KI-forskning

Senaste nytt om utdelade anslag

Fördjupning

Guld i kampen mot cancer

Tidigare ansåg forskarna att så kallad icke-kodande RNA var ett skräp-DNA som inte hade någon betydelse eftersom det inte skapade proteiner. Men det har visat sig att det "skräpet" kan vara guld i kampen mot cancer. KI-forskaren Claudia Kutter är en av de forskare som nu studerar icke-kodande RNA. Se en film från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Bättre mediciner och vaccin

Sjukdomsframkallande virus och bakterier som kroppens immunförsvar inte klarar av att hantera är ett stort hälsoproblem. Carmen Gerlach vid KI utforskar hur immunförsvaret fungerar. I fokus för forskningen står T-cellerna som hon hoppas ska kunna ge pusselbitar till bättre vacciner och mediciner. Filmen är producerad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.