Centrum för traumaforskning

Centrum för traumaforskning är en centrumbildning vid Karolinska Institutet med syfte att samla kompetens inom klinisk traumatologi, prehospital traumatologi, epidemiologisk traumatologi och experimentell traumatologi.

Fysiska traumatiska skador är den övergripande vanligaste dödsorsaken under 45 års ålder i världen, vilket resulterar i en årlig dödssiffra på mer än 5,8 miljoner människor. De som drabbas har en låg medelålder och mer än två tredjedelar av personerna är helt friska före den traumatiska händelsen. Den dominerande dödsorsaken beror på huvud- och nackskador följt av blödningar.

Uppdrag

  • Öka kontakter, informationsutbyte och direkt samarbete mellan grupper inom traumaforskning.
  • Arbeta för samordning inom forskarutbildningen inom området.
  • Gemensamma forskningsansökningar (i olika koalitioner av centerdeltagare).
  • Förmedla information till och från relevanta myndigheter. 
  • Delta i forskningsbaserad medicinsk utbildning, inom området traumatologi.

För mer information besök gärna vår engelska sida Centre for Trauma Research.

Kontakt

Profile image

Carl Magnus Wahlgren

Adjungerad Professor
Profile image

Mattias Günther

Senior Forskare

Kommande aktiviteter

Traumasymposium 2023

Traumacentrum Karolinska Universitetssjukhuset ordnar årligen ett symposium för traumaintresserade. Temat för i år är traumatiska skador genom livet från barn till äldre. 

Datum och tid: 19 oktober 2023
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Sune Bergström, J3:07

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta Carl Wahlgren

MG
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2023-09-18