Centrum för traumaforskning

Centrum för traumaforskning är en centrumbildning vid Karolinska Institutet med syfte att samla kompetens inom klinisk traumatologi, prehospital traumatologi, epidemiologisk traumatologi och experimentell traumatologi.

Fysiska traumatiska skador är den övergripande vanligaste dödsorsaken under 45 års ålder i världen, vilket resulterar i en årlig dödssiffra på mer än 5,8 miljoner människor. De som drabbas har en låg medelålder och mer än två tredjedelar av personerna är helt friska före den traumatiska händelsen. Den dominerande dödsorsaken beror på huvud- och nackskador följt av blödningar.

Uppdrag

  • Öka kontakter, informationsutbyte och direkt samarbete mellan grupper inom traumaforskning.
  • Arbeta för samordning inom forskarutbildningen inom området.
  • Gemensamma forskningsansökningar (i olika koalitioner av centerdeltagare).
  • Förmedla information till och från relevanta myndigheter. 
  • Delta i forskningsbaserad medicinsk utbildning, inom området traumatologi.

För mer information besök gärna vår engelska sida Centre for Trauma Research.

Kontakt

Carl Magnus Wahlgren

Adjungerad professor
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Mattias Günther

Senior forskare
Experimentell Traumatologi
C4 Neurovetenskap

Kommande aktiviteter

MG
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2023-04-14