Bör träning anpassas till menscykeln?

Många kvinnliga idrottare tror att deras prestationer påverkas av menscykeln. Cecilia Fridén, docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, ska ta reda på om det stämmer.

Porträttbild på Cecilia Fridén klädd i en blå och vit randig tröja.
Cecilia Fridén har de senaste åren märkt ett växande intresse för kvinnors träning, och för menscykelns inverkan. Foto: Alexander Donka

Text: Ann Kjellqvist, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 2/2021  

Vad vet vi om menstruationscykelns påverkan på kvinnors träning? 

– De studier som hittills har gjorts har varit ganska små med många metodologiska svagheter och resultaten är inte samstämmiga. Därför är det i dagsläget svårt att ge några generella råd om huruvida kvinnor bör anpassa sin träning utifrån menstruationscykeln.  

Berätta om den aktuella studien. 

– Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, gör nu en stor satsning inom kvinnoidrott. Tillsammans med professor Angelica Lindén Hirschberg leder jag en studie om periodisering av träning, som beräknas dra i gång under hösten. Vi ska undersöka om de varierande hormonnivåerna under menstruationscykeln kan utnyttjas för att optimera effekten av träningen. Är det till exempel fördelaktigt att träna intensivt under de två första veckorna och därefter glesa ut träningen de kommande två veckorna? För att testa detta kommer idrottarna i studien att träna enligt olika träningsupplägg, medan en kontrollgrupp tränar som vanligt, det vill säga jämnt under menstruationscykeln. Studien kommer att inkludera både konditions- och styrketräning.  

Är synkning av träningen mot menscykeln relevant för alla kvinnor? 

– Vi har forskat om menstruationscykelns påverkan på fysisk prestation de senaste tjugo åren och har tidigare tittat på vanliga motionärer. Den nu aktuella studien görs på ”elitmotionärer” eftersom det är svårt att få elitidrottare att lägga om sin träning efter en studiedesign. Beroende på vad studien visar kan resultaten vara relevanta för såväl kvinnliga elitidrottare som vanliga motionärer. Men det är otroligt individuellt hur den enskilda kvinnan upplever och påverkas av sin menscykel, och det måste man ta i beaktande vid eventuella råd om hur kvinnor kan anpassa sin träning.  

Kan p-piller påverka träningen? 

– Användandet av p-piller bland kvinnliga elitidrottare har ökat de senaste åren, men det finns inte mycket forskning om p-piller och träning. ­I en­­ enkätstudie kommer vi därför även att undersöka hur stor andel av de elitidrottande kvinnorna som använder p-piller, och om de upplever att det påverkar deras fysiska prestation.  

Vad hoppas ni att studien kan tillföra? 

– Det råder en utbredd uppfattning bland idrottare och idrottsföreningar att kvinnliga idrottare tjänar på att periodisera träningen utifrån mens­truationscykeln. Dock finns det än så länge inte tillräckligt med forskning som stöder denna uppfattning. Med vår studie hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen för att kunna ge evidensbaserade råd med stöd i forskningen om hur kvinnliga elitidrottare kan planera sin träning för att optimera resultat och prestation. 

Mer om mens