Aktuellt på Osher Centrum

I samarbete mellan Osher centrum, Avdelningen för Psykologi och Gustavsbergs vårdcentral hålls sedan hösten 2022 regelbundna seminarier där övergripande teman är integrativ hälsa och primärvård.

Nobels väg 9

Seminarierna är en del Avdelningen för psykologis regelbundna lunchseminarier som vanligtvis äger rum på onsdagar mellan klockan 12.15 och 13. Om inget annat anges hålls seminarierna i stora konferensrummet, Nobels väg 9, plan 4. Seminarierna är öppna för forskare, kliniker och studenter. Se information här.

Schema HT 2022

26/10. Exhaustion disorder: An update regarding the evidence base and treatment strategies. Elin Lindsäter, med. dr, Gustavsbergs vårdcentral och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

30/11. The dreadful consequences of mind-body dualism. Mats Lekander, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Schema VT 2023

18/1. Internet-based treatment for stress-related disorders - preliminary results from a randomized controlled trial. Victoria Sennerstam, doktorand vid Gustavsbergs vårdcentral och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

22/3. ”Successes and challenges in the integration of psychology in primary care“. Kersti Ejeby, med.dr, verksamhetschef för Gustavsbergs vårdcentral.

10/5. "Primary care in Region Stockholm from a psychologist's perspective: status and some recent developments of relevance for mental health education and research". Erik Hedman-Lagerlöf; professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Håll utkik efter uppdateringar. Varmt välkomna!

VS
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-05-10