Skip to main content

Management at MTC

Head of Department

Susanne Nylén has been appointed Head of Department at MTC from January 2019.

Forskare

Susanne Nylén

Telefon: 08-524 867 36
Enhet: Susanne Nylén grupp
E-post: Susanne.Nylen@ki.se

Deputy Head of Department

Professor

Gunilla Karlsson Hedestam

Telefon: 08-524 869 55
Enhet: Gunilla Karlsson Hedestam grupp
E-post: Gunilla.Karlsson.Hedestam@ki.se

Management Group at MTC

Forskare

Susanne Nylén

Telefon: 08-524 867 36
Enhet: Susanne Nylén grupp
E-post: Susanne.Nylen@ki.se

Professor

Gunilla Karlsson Hedestam

Telefon: 08-524 869 55
Enhet: Gunilla Karlsson Hedestam grupp
E-post: Gunilla.Karlsson.Hedestam@ki.se

Administrativ chef

Marta Pajus

Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: marta.pajus@ki.se

Universitetslektor

Åsa Sjöling

Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: asa.sjoling@ki.se

Forskare

Gerald McInerney

Telefon: 08-524 869 51
Enhet: Gerald McInerney grupp
E-post: Gerald.McInerney@ki.se

Professor

Klas Kärre

Telefon: 08-524 862 82
Enhet: Klas Kärre grupp
E-post: Klas.Karre@ki.se

Professor/överläkare

Birgitta Henriques Normark

Telefon: 08-517 712 16
Enhet: Birgitta Henriques Normark grupp
E-post: Birgitta.Henriques@ki.se