Financiers MTC

List of external financial contributors to the Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology at KI.

We would like to thank the following contributors for their valuable support to our research!

 • ACHIM Biotherpeutics AB
 • Adlego Biomedical AB
 • Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning
 • Barncancerfonden
 • Cancer Core Europé
 • Cancerfonden
 • Cancerföreningen i Stockholm
 • Carl Tryggers Stiftelse
 • Cornells stift. E & W
 • David & Astrid Hagelens stiftelse
 • Dentsply IH AB
 • Ellison Consulting Service
 • European and Developing Countries Clinical Trial Partner
 • European Commission Research Executive Agency
 • European Molecular Biology Organization (EMBO)
 • European Research Council (ERC)
 • European Society of Clinical Microbiology and infections desease
 • Europeiska Unionen
 • Familjen Perssons Stiftelse (H&M)
 • Ferring International Center S.A
 • Folkhälsomyndigheten
 • Foundation Dormeur Lichtenstein
 • Föreningen Margarethahemmet
 • Gunvor och Josef Anérs stiftelse
 • Göteborgs universitet
 • Hjärnfonden
 • Hjärt-Lungfonden
 • Högskolan i Gävle
 • International AIDS Vaccine Initiative
 • Jeanssons stiftelse
 • Jörnvalls stiftelse
 • Kantzows stiftelse
 • Karolinska sjukhuset (SLL)
 • Konung Gustaf V:s 80-Årsfond
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Lilian Sagens och Curt Ericssons Forskningsstiftelse
 • Linnea o Josef Carlssons stift
 • Livsmedelsverket
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • National Institutes of Health
 • Nordvacc
 • Novo Nordisk A/S
 • O.E & Edla Johanssons Vet. Stift.
 • Ragnar Söderbergs Stiftelse
 • Region Stockholm
 • Rockefeller Unvi
 • Rymdstyrelsen
 • SIDA
 • Sjöbergstiftelsen
 • Skåne läns landsting (Region Skåne)
 • Sophia Genetics AS
 • St. C Groschinskys M.fond
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Stift L Hiertas minne
 • Stiftelsen Anna Brita och Bo Castegrens Minne
 • Stiftelsen för förebyggande mot antibiotikaresistens
 • Stiftelsen för strategisk forskning
 • Stiftelsen Gösta Miltons donationsfond
 • STINT
 • Stockholms universitet
 • Sunnerdahls Handikappfond
 • Sv.sällsk.f.medicinsk forskning
 • Svenska Läkarsällskapet
 • T & R Söderbergs Stiftelser
 • The Israel Wiskott Aldrich Syndrome Association
 • The Paradifference Foundation
 • Thurings stift. F & I
 • Tore Nilssons stiftelse f med forskning
 • Torsten Söderbergs stiftelse
 • Umeå universitet
 • University of Copenhagen
 • University of Science, Techniques and Technology of Bamako
 • Uppsala universitet
 • Wallenbergs stiftelser
 • VEAS (Vestfjorden Avlopsselskap)
 • Wenner-gren Stiftelserna
 • Verket för innovationssystem
 • Vetenskapsrådet
 • Wibergs stiftelse
 • Västra Götalands läns landsting
 • Zymo Research Europe GmbH
 • Ögonfonden/Synfrämjandets Forskningsfond
 • Örebro läns landsting
SL
Content reviewer:
07-03-2024