Skip to main content

Utbildning vid CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap är en av KI:s tyngsta utbildningsinstitutioner. Vi svarar för fyra av Karolinska Institutets utbildningsprogram: Optikerprogrammen, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet. Vi är därutöver delaktiga i utbildningen i många av KI:s övriga program inklusive Läkarprogrammet.

Institutionen har ca 250 registrerade doktorander och bedriver forskarutbildning inom tio områden.