Utbildning Neuro

This page in English

Student lab

Undervisningen utgör en viktig del av verksamheten inom neurosektionen. Vi arbetar tillsammans inom utbildningen av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biomedicinare.

Lärararbetet genomsyrar den kliniska vardagen och här utgör de kliniska docenterna en kraftfull stomme i verksamheten.

Docenterna är erfarna kliniska forskare som genomgått lärarutbildning vid KI och som tillsammans med professionerna vid universitetssjukhuset utvecklar studenternas kunskaper och färdigheter.

Program och utbildningar där vi undervisar:

*kurser med egen examination

Sammanfattningsvis utgör undervisningen en stor del av vår verksamhet och våra medarbetare har ett djupt engagemang i undervisningsfrågor. Pedagogiskt utvecklingsarbete pågår och det pedagogiska innehållet i undervisningen synkroniseras i möten mellan landets universitet.

Klinisk neurovetenskapUtbildningsprogram