Torbjörn Åkerstedts forskargrupp

This page in English

Sömn och trötthet

Huvudinriktningen för Torbjörn Åkerstedts grupp är forskning kring: orsaker till störd sömn (speciellt stress och arbetstider), sömnens roll i fysiologisk och psykologisk återhämtning, mätning av sömnkvalitet, relationen sömn - annan återhämtning, effekter av kort/dålig sömn, mätning av trötthet/sömnighet, koppling mellan sömn och hälsa (demens, cancer, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, med mera).

Torbjörn Åkerstedts grupp är nära kopplad till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet och Torbjörn Åkerstedt är föreståndare för Stockholm Stress Center (Stockholms universitet och Karolinska institutet). Gruppen disponerar via Stressforskningsinstitutet ett sömnfysiologiskt laboratorium med all utrustning för polysomnografi, inklusive klimatkontrollerade sovutrymmen och möjlighet till kontinuerlig bloddragning.

Forskningsprojekt

  • Kvinnors sömnkvalitet studerat genom sambandet mellan polysomnografiska (EEG, EOG, EMG) mått och upplevd sömnkvalitet, subjektiv hälsa, sömnighet och åldrande.
  • Skillnader mellan kvinnors och mäns sömn.
  • Effekter av åldrande på sömn och trötthet.
  • Sömnighet och hjärnavbildning och dess relation till sömnbrist, sömnfragmentering, stress och utbrändhet.
  • Dag till dag relationer mellan sömn och: stress, trötthet, upplevd hälsa, Effekten av en stressperiod på fysiologisk och upplevd sömnkvalitet.
  • Hur trött kan man bli? Studier av bilkörning nattetid i simulator och på väg. EEG, EOG, körbeteende, upplevd sömnighet.
  • Ackumulerad tid med skiftarbete och senare uppträdande cancer, demens och andra sjukdomar.
  • Vad utgör bra resp dåliga arbetstider?
  • Arbetsfaktorers effekt på nya fall av insomni och dessas relation till förtidspensionering, sjukdomsdiagnoser och mortalitet.

Material

Utvalda publikationer

Age affects sleep microstructure more than sleep macrostructure.
Schwarz J, Åkerstedt T, Lindberg E, Gruber G, Fischer H, Theorell-Haglöw J
J Sleep Res 2017 06;26(3):277-287

Association Between Sleep Characteristics and Incident Dementia Accounting for Baseline Cognitive Status: A Prospective Population-Based Study.
Bokenberger K, Ström P, Dahl Aslan A, Johansson A, Gatz M, Pedersen N, et al
J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2017 01;72(1):134-139

What work schedule characteristics constitute a problem to the individual? A representative study of Swedish shift workers.
Åkerstedt T, Kecklund G
Appl Ergon 2017 Mar;59(Pt A):320-325

The relation between polysomnography and subjective sleep and its dependence on age - poor sleep may become good sleep.
Åkerstedt T, Schwarz J, Gruber G, Lindberg E, Theorell-Haglöw J
J Sleep Res 2016 10;25(5):565-570

Subjective sleepiness is a sensitive indicator of insufficient sleep and impaired waking function.
Akerstedt T, Anund A, Axelsson J, Kecklund G
J Sleep Res 2014 Jun;23(3):240-52

(En lista med samtliga publikationer mellan 2013 och 2017 kan laddas hem här.)

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskapPsykologi