Skip to main content

Torbjörn Åkerstedts forskargrupp

Sömn och trötthet

Huvudinriktningen för Torbjörn Åkerstedts grupp är forskning kring: orsaker till störd sömn (speciellt stress och arbetstider), sömnens roll i fysiologisk och psykologisk återhämtning, mätning av sömnkvalitet, relationen sömn - annan återhämtning, effekter av kort/dålig sömn, mätning av trötthet/sömnighet, koppling mellan sömn och hälsa (demens, cancer, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, med mera).

Torbjörn Åkerstedts grupp är nära kopplad till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet och Torbjörn Åkerstedt är föreståndare för Stockholm Stress Center (Stockholms universitet och Karolinska institutet). Gruppen disponerar via Stressforskningsinstitutet ett sömnfysiologiskt laboratorium med all utrustning för polysomnografi, inklusive klimatkontrollerade sovutrymmen och möjlighet till kontinuerlig bloddragning.

Forskningsprojekt

  • Kvinnors sömnkvalitet studerat genom sambandet mellan polysomnografiska (EEG, EOG, EMG) mått och upplevd sömnkvalitet, subjektiv hälsa, sömnighet och åldrande.
  • Skillnader mellan kvinnors och mäns sömn.
  • Effekter av åldrande på sömn och trötthet.
  • Sömnighet och hjärnavbildning och dess relation till sömnbrist, sömnfragmentering, stress och utbrändhet.
  • Dag till dag relationer mellan sömn och: stress, trötthet, upplevd hälsa, Effekten av en stressperiod på fysiologisk och upplevd sömnkvalitet.
  • Hur trött kan man bli? Studier av bilkörning nattetid i simulator och på väg. EEG, EOG, körbeteende, upplevd sömnighet.
  • Ackumulerad tid med skiftarbete och senare uppträdande cancer, demens och andra sjukdomar.
  • Vad utgör bra resp dåliga arbetstider?
  • Arbetsfaktorers effekt på nya fall av insomni och dessas relation till förtidspensionering, sjukdomsdiagnoser och mortalitet.

Material

Utvalda publikationer

[pubmed:28093830]

[pubmed:27402049]

[pubmed:27890143]

[pubmed:27122391]

[pubmed:24750198]

(En lista med samtliga publikationer mellan 2013 och 2017 kan laddas hem här.)

Gruppmedlemmar

Torbjörn Åkerstedt

Andreas Gerhardsson

Johanna Schwarz

Göran Kecklund

Helena Petersen

Paolo d'Onofrio