Möt våra prakikanter

Thérèse, Anna och Louisa, samtliga läkarstuderande, delar med sig av sina erfarenheter som praktikanter hos oss

porträttbild
Thérèse Wellander

Thérèse Wellander

Beskriv vem du är och vad du gör:

Jag heter Therese och är en 20-årig läkarstudent på Karolinska Institutet. 

Varför ville du göra en praktik i Karolinskas ALS Clinical Research Group?

Det lilla jag hade hört om ALS hade fascinerat mig och jag ville lära mig mer om denna komplexa sjukdom. En annan anledning var att jag också ville få en inblick om hur forskningsvärlden fungerar och vad som krävs för att få resultat på papper. 

Hur lång var din praktik?

En månad. 

Beskriv ditt praktikprojekt, din forskningsfråga, dokumenten som du använde (ex: TakeCare, ALS/MND registret, data-bas, etc…)

Jag jobbade med olika projekt under min praktik. Den första var att uppdatera ALS/MND registret med alla Vitalkapacitetsmätningar (VC) som saknades från Take Care. VC värden är väldigt viktiga eftersom prövningar använder det som exklusionskriterie när de screenar patienter. Jag skrev ett abstract om mitt projekt där jag bland annat tittade på hur många patienter hade kunnat blir behörig till kliniska prövningar om all data hade funnits med i registret från början.

Jag jobbade också med andra projekt som var delar av olika studier. Dessa fokuserade till exempel på den emotionella inkontinensen som vissa ALS patienter upplever och olika sjukdomsstadier. 

Vad lärde du dig under din praktik?

Genom att ha jobbat med olika projekt som fokuserade på olika aspekter om ALS, lärde jag mig väldigt mycket om sjukdomen, från mikro- till makroskopisk nivå, det som berör läkemedel och subgrupper i ALS. 

Jag lärde mig också mycket från att vara med i forskningskulisserna, bland annat hur mycket arbete kliniska och prekliniska studier egentligen representerar, hur samarbetet mellan olika grupper fungerar i praktiken för att kunna nå ett gemensamt mål och hur viktig effektiv kommunikation är. 

Vilka utmaningar stötte du på under din praktik?

Eftersom jag hade knappt använt TakeCare förut, var min kanske största utmaning att förstå systemet. 

Är du nöjd med din erfarenhet i vår grupp? Om ja, vad var det du vad nöjdast över? Och om inte, dela gärna med dig var som inte mötte dina förväntningar så att vi kan i framtiden förbättra oss själva. 

Jag är väldigt nöjd att jag har fått lära mig så mycket och att jag har kunnat jobba med så trevliga kollegor. De lät mig jobba självständigt samtidigt som de stötte mig och var väldigt pedagogiska. Från att vara nybörjare inom det området har denna månad gett mig mycket. 

Vad är den viktigaste lärdomen du tar med dig?

Inom forskning är även de minsta framstegen viktiga. Till exempel kommer mitt arbete om VC troligtvis inte ha någon påverkan inom ALS vård internationellt men här i Sverige, i alla fall i Stockholm, kommer det förhoppningsvis leda till att VC data hanteras på ett annat sätt samt ökar kännedomen om hur viktigt ALS/MND registret är. Det kommer i sin tur öka patienternas chanser att få delta i kliniska prövningar.

Skulle du rekommendera vår grupp till en vän eller kollega?

Absolut, för alla som vill jobba med ett fantastiskt team om ett väldigt intressant ämne. 

 

Anna Godlewska

Beskriv vem du är och vad du gör:

Mitt namn är Anna Golewska, jag är 26 år och jag är en läkarstudent på Karolinska Institutet. 

Varför ville du göra en praktik i Karolinskas ALS Clinical Research Group?

Jag är intresserad av neurologi och ville få erfarenhet av klinisk forskning eftersom mitt examensarbete var prekliniskt. Jag tycker också att ALS är en av de mest förödande sjukdomar som finns och det är viktigt att ha rätt forskning som inriktas i det. 

Hur lång tid gjorde du praktik i Karolinskas ALS Clinical Research Group?

Hela augusti 2021, så en månad. 

Beskriv ditt praktikprojekt, din forskningsfråga, dokumenten som di använde (ex: TAkeCare, ALS/MND registret, data-bas, etc…)

Jag fokuserade på att stadieindela ALS patienter vid diagnos genom att använda El Escorial system och King’s score. Jag gick genom patienternas journal på TakeCare för att få fram information, som jag sen fyllde i ALS registret. Jag registrerade också vilka patienter som hade ett positivt Babinski tecken vid diagnos. 

Vad lärde du dig under din praktik?

Jag lärde mig mycket om ALS genom att läsa i journaler, men också hur viktigt det är med bra journalanteckningar eftersom de kan sen användas inom forskning. Jag lärde mig mycket om registerarbetet.

Vilka utmaningar stötte du på under din praktik?

Vissa fynd antecknade i journalerna kunde tolkas på olika sätt. Kings stadieindelning var väldigt enkelt att använda medan El Escorial var mycket mer utmanande. 

Är du nöjd med din erfarenhet i vår grupp? Om ja, vad var det du vad nöjdast över? Och om inte, dela gärna med dig var som inte mötte dina förväntningar så att vi kan i framtiden förbättra oss själva. 

Ja, jag är väldigt nöjd. Gruppen var väldigt trevlig och välkomnande samt enkla att komma i kontakt med. 

Vad är den viktigaste lärdomen du har fått från din praktik?

Åh det är en svår fråga. Kanske vikten av att vara noggrann när jag kommer sen att jobba kliniskt som läkare. 

Skulle du rekommendera vår grupp till en vän eller kollega?

Ja absolut. 

 

Louisa Azizi

Louisa förväntas ta sin läkarexamen sommaren 2024. Efter att ha skrivit sin Masteruppsats om genetik och ALS 2022 fortsatte Louisa att forska inom området. Under våren 2024 registrerade hon sig som doktorand vid Karolinska Institutet vid institutionen för klinisk neurovetenskap, med fokus på precisionsmedicin i ALS-heterogenitet visualiserad genom genetik och bildbehandling

Beskriv vem du är och vad du gör:

Jag heter Louisa Azizi, jag är 24-årig läkarstudent på Karolinska Institutet. Jag gjorde mitt examensarbete på Karolinska ALS Forskningscenter hösten 2022.

Varför ville du göra en praktik i Karolinskas ALS Clinical Research Group?

Jag valde att skriva mitt examensarbete på Karolinska ALS Forskningscenter på grund av gruppens professionalism och stora intresse i detta ämne. Deras intresse smittade av sig och jag ville fördjupa mig i ALS forskning. 

Hur lång tid gjorde du praktik i Karolinskas ALS Clinical Research Group?

Min praktik var 6 månader lång. 

Beskriv ditt praktikprojekt, din forskningsfråga, dokumenten som du använde (ex: TakeCare, ALS/MND registret, data-bas, etc…)

Mitt projekt var att beskriva ALS kohorten i Stockholmregionen med hänsyn till genetiska mutationer och extra fokus på C9ORF72. Jag använde samlade data från ALSrisc-projektet och behövde inte gå in ALS/MND registret eller patienternas journal i Take Care.

Vad lärde du dig under din praktik?

Jag lärde mig att arbeta i STATA och att göra mina egna statistiska analyser. 

Vilka utmaningar stötte du på under din praktik?

Utmaningen jag stötte på var statistiska analyserna eftersom jag aldrig hade använt STATA förut och var inte förtrogen med några av analyserna som behövdes för projektet. Jag kunde med hjälp av gruppmedlemmar hantera denna utmaning och känna mig bekväm med olika koncept som har förut varit utmanande. 

Är du nöjd med din erfarenhet i vår grupp? Om ja, vad var det du vad nöjdast över? Och om inte, dela gärna med dig var som inte mötte dina förväntningar så att vi kan i framtiden förbättra oss själva. 

Ja. Jag tyckte mest om arbetsmiljön, speciellt forskningsgruppen. De var hjälpsamma, välkomnande och snälla men också uppmuntrade mig att utvecklas och förbättra min vetenskapliga kunskap, skrivande och tänkande. 

Vad är den viktigaste lärdomen du tar med dig?

Den viktigaste lärdomen är att ett pek behöver läsas igenom och ändras flera gånger. Det är därför viktigt att börja tidigt samt lägga tid och kraft på själva skrivandet av ett projekt. 

Skulle du rekommendera vår grupp till en vän eller kollega?

Ja, med den största rekommendationen!

 

JF
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-01-19