Kontakta Avdelningen för Ögon och Syn

Besöksadress: Eye Center Of Excellence, Eugeniavägen 12 Solna

Postadress: Eye Center Of Excellence, Avdelningen för ögon och syn,

Namn på mottagare, Eugeniavägen 12, 171 64 Solna

Sök på KI.se enskilda personer som är anställda eller anknutna på Avdelningen för Ögon och Syn.
Buss: 3, 77, 6 hållplats Karolinska sjukhuset, Eugeniavägen 12