Forskningsområden A-Ö

This page in English
Forskningsområde Forskargrupp
Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation 

Maja Jagodics forskargrupp

Genetisk MS-epidemiologi

Ingrid Skelton Kockums forskargrupp (endast på engelska)

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur Peter Fransson´s forskargrupp
Immunoterapi Robert Harris forskargrupp
Klinisk neurofysiologi Göran Solders forskargrupp
Klinisk neuroimmunologi Anna Fogdell-Hahns forskargrupp
Klinisk Epilepsi Torbjörn Tomsons forskargrupp
Kognitiv neurofysiologi Martin Ingvars forskargrupp
Kognitiv neurofysiologi: medicinsk radiokemi Sharon Stone-Elanders forskargrupp
Medicinsk epigenetik Tomas Ekströms forskargrupp
Multipel skleros: Inflammation och neurodegeneration vid CNS sjukdomar med fokus på multipel skleros (MS) Fredrik Piehls forskargrupp
Multipel skleros: klinisk och experimentell neuroimmunologi Tomas Olssons forskargrupp
Multipel skleros: neurogenetik Jan Hillerts forskargrupp
Multipel skleros: stamceller och inflammation Lou Brundins forskargrupp
Neurokirurgi Mikael A. Svenssons forskargrupp
Neuroradiologi Staffan Holmins forskargrupp
Neuroradiologi - MR-fysik Stefan Skares forskargrupp
Neuroradiologi vid neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar Tobias Granberg och Maria Kristoffersens forskargrupp
Neurovaskulära sjukdomar Christina Sjöstrands forskargrupp
Parkinsons sjukdom, neurofarmakologi: rörelsesjukdomar Per Svenningssons forskargrupp
Smärtmekanismer och behandling Eva Koseks forskargrupp
Stroke Nils Gunnar Wahlgrens forskargrupp
Terapeutisk immundesign Hans Grönlunds forskargrupp
Klinisk neurovetenskapNeurobiologiNeurofarmakologiNeurofysiologiNeurologiNeuroonkologiNeuroradiologiNeurovetenskap