Forskningsområden A-Ö

This page in English
Forskningsområde Forskargrupp
Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation 

Maja Jagodics forskargrupp

Genetisk epidemiologi

Ingrid Skelton Kockums forskargrupp (endast på engelska)

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur Peter Fransson´s forskargrupp
Immunoterapi Robert Harris forskargrupp
Inflammation och neurodegeneration vid CNS sjukdomar Fredrik Piehls forskargrupp
Klinisk neurofysiologi Lars Hyllienmarks forskargrupp
Klinisk neuroimmunologi Anna Fogdell-Hahns forskargrupp
Klinisk och experimentell neuroimmunologi Tomas Olssons forskargrupp
Kognitiv neurofysiologi Martin Ingvars forskargrupp
Medicinsk epigenetik Tomas Ekströms forskargrupp
Neurofarmakologi: rörelsesjukdomar Per Svenningssons forskargrupp
Neurogenetik Jan Hillerts forskargrupp
Neurokirurgi Mikael A. Svenssons forskargrupp
Neuroradiologi Staffan Holmins forskargrupp
Neuroradiologi - MR-fysik Stefan Skares forskargrupp
Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation Tobias Granberg och Maria Kristoffersens forskargrupp
Neurovaskulära sjukdomar Christina Sjöstrands forskargrupp
Smärta och hjärnavbildning Karin Jensens forskargrupp (endast på engelska)
Smärtmekanismer och behandling Eva Koseks forskargrupp
Stamceller och inflammation Lou Brundins forskargrupp
Stroke - akut intervention och sekundär prevention Niaz Ahmeds forskargrupp
Terapeutisk immundesign Hans Grönlunds forskargrupp
Klinisk neurovetenskapNeurobiologiNeurofarmakologiNeurofysiologiNeurologiNeuroonkologiNeuroradiologiNeurovetenskap