COMBAT-MS “core” kommer att mäta följande utfall

Primära utfall

  1. Andel av patienter med EDSS ≤2.5 vid behandlingsstart som når 12 månaders bekräftad EDSS ≥3 inom tre år efter behandlingsstart
  2. Andel av patienter med EDSS ≥2.5 vid behandlingsstart som når 12 månaders bekräftad EDSS ökning med minst 1 enhet inom tre år efter behandlingsstart
  3. Förändring i MSIS-29 från behandlingsstart till tre år efter behandlingsstart

Utfall kommer analyseras i:

Första linjens RTX mot DMF/GA/IFN/ NTZ/FGL
Andra linjens (byte från DMF/GA/IFN) RTX mot NTZ/FGL/DMF

RTX = rituximab

DMF = dimethylfumarat

GA = glatirameracetat

IFN = interferon beta

NTZ = natalizumab

FGL = fingolimod

Time line for the study
Nilla Karlsson
2024-03-15