Beroendetillstånd

Som Sveriges största beroendeklinik har Beroendecentrum Stockholm unika möjligheter att behandla och hjälpa patienter med riskbruk, missbruk och beroende. Med rätt behandling och en helhetssyn på individen kan vi ge ökad livskvalitet för patienter och deras närstående. Vi ser människan – inte bara missbruket.

Vad gör programområdet Beroendetillstånd?

Beroendecentrum Stockholm är Stockholms läns landstings organisation för specialiserad beroendevård. Med hög medicinsk expertis och landets bredaste vårdutbud inom beroendevård erbjuder vi behandling och stöd till dig som är beroende av eller har problem med alkohol, droger eller läkemedel.

Forskargrupperna inom Beroende arbetar med utveckling av effektiva behandlingsmetoder för olika typer av beroendetillstånd. Vi använder bland annat prekliniska, kliniska och epidemiologiska metoder- med målet att förstå de olika stadierna av beroende och även hitta nya områden för behandling.

Ann Hagerborn
2024-05-13