Torbjörn Åkerstedts forskargrupp

Sömn och trötthet

Fokus för min forskning är vad sömnkvalitet och sömnstörning egentligen är, liksom betydelsen av sömnkvalitet och sömnlängd för långsiktig funktionsförmåga, hälsa och mortalitet. Betydelsen av ålder, kön, stress, mm undersöks.

Ett annat fokus är effekterna av skiftarbete (oregelbundna arbetstider) på hälsa, funktionsförmåga och mortalitet.

Forskningsprojekt

  1. Den rapporterade sömnlängdens och sömnkvalitetens betydelse för överlevnad och sjukdomar som demens, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, cancer, mm. Inflytande av ålder, pensionering, yrke, kön, mfl  faktorer undersöks också. Nära relaterat till ovanstående är att identifiera optimal sömnlängd (ur mortalitetsperspektiv) och vilka faktorer som påverkar. Är det lika stor risk att avlida med kort och lång sömn? Vad spelar helgsömnen för roll för mortaliteten. Är kvinnor speciellt sårbara för kort sömn?
  2. Den fysiologiska representationen av vad som utgör bra sömn. Här genomförs polysomnografi (PSG), dvs registrering av EEG, EOG (ögonrörelser) och EMG för att ge information om sömnstadier, uppvaknanden, sömneffektivitet, mm. Avsikten är att komma fram till vilka PSG-variabler som kan kopplas till rapporterad sömnstörning. Här ingår studier PSG-data från hundratals män och kvinnor, liksom av patienter under behandling. Viktiga delfrågor är könsskillnader, åldersskillnader, effekter av stress. Speciella frågeställningar rör om kvinnor verkligen sover objektivt sämre än män, om äldre verkligen är så objektivt sömnstörda som rapporteras, hur negativt stress är för sömnen, vad i den objektiva sömnen som förbättras med Kognitiv Beteendeterapeutisk behandling av insomni,
  3. Trötthet och sömnighet, båda ganska försummade forskningsområden, men som börjar komma i fokus. Frågeställningar rör: Hur farligt är sömnighet i trafiken? Hur förändras trötthet och sömnighet med ålder (det ser ut som om man blir mindre trött med ökad ålder, t.ex). Hur trötthetsframkallande är olika flygschemakarakteristika för piloter och kabinpersonal. Kan man förutsäga trötthet/sömnighet utifrån kunskap om arbetstider? Vilka faktorer driver trötthet/sömnighet (sömn, stress, fysiskt arbete, långa arbetstider, sjukdom)? Hur ser den trötta hjärnan ut, vilka hjärnstrukturer ändrar sin aktivitet? Vilka skiftschemakarakteristika (natt, långa pass, etc) utgör de stora problemen för dem som arbetar skift. Innebär Nattarbete en ökad risk att avlida och påverkas detta av rollen som arbetare/tjänsteman eller kön.

 

Många av projekten drivs i samarbete med andra (Uppsala Universitet (Prof Eva Lindberg), Stockholms Universitet (Dr Johanna Schwarz, Prof Hui-Xin Wang, Prof Göran Kecklund), Karolinska institutet (Prof Viktor Kaldo, Doc Susanna Jernelöw, Dr Anna-Karin Hedström, Doc Ylva Trolle-Lageros), Finska arbetshälsoinstitutet (Prof Mikael Sallinen), Universitetet i Milano/Bicocca Italy (Prof Rino Bellocco), Siesta Inc Vienna Austria (Dr Georg Gruber), the Dutch Institute for Aviation Research – NLR- Amsterdam the Netherlands (Dr Henk van Dijk), German Institute for Aviation and Space Research – DLR – Köln Germany (Dr Daniel Aeschbach)

Material

Utvalda publikationer

Rosen, A., D'Onofrio, P., Kaldo, V., Akerstedt, T., & Jernelov, S. (2023). A comparison of sleep restriction and sleep compression on objective measures of sleep: A sub-sample from a large randomised controlled trial. J Sleep Res, e13826. doi:10.1111/jsr.13826

Akerstedt, T., Olsson, T., Alfredsson, L., & Hedstrom, A. K. (2023). Insufficient sleep during adolescence and risk of multiple sclerosis: results from a Swedish case-control study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. doi:10.1136/jnnp-2022-330123

Tan, X., Lebedeva, A., Akerstedt, T., & Wang, H. X. (2022). Sleep mediates the association between stress at work and incident dementia: study from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. doi:10.1093/gerona/glac104

Petersen, H., Kecklund, G., & Akerstedt, T. (2022). Disturbed sleep and its attribution to stress and other causes: A population-based survey. Scand J Psychol. doi:10.1111/sjop.12867

Akerstedt, T., Trolle-Lagerros, Y., Widman, L., Ye, W., Adami, H. O., & Bellocco, R. (2022). Sleep duration and mortality, influence of age, retirement, and occupational group. J Sleep Res, 31(3), e13512. doi:10.1111/jsr.13512

Akerstedt, T., Sallinen, M., & Kecklund, G. (2022). Shiftworkers' attitude to their work hours, positive or negative, and why? Int Arch Occup Environ Health. doi:10.1007/s00420-022-01831-1

Sallinen, M., Onninen, J., Ketola, K., Puttonen, S., Tuori, A., Virkkala, J., & Akerstedt, T. (2021). Self-reported reasons for on-duty sleepiness among commercial airline pilots. Chronobiol Int, 38(9), 1308-1318. doi:10.1080/07420528.2021.1927071

Hedstrom, A. K., Bellocco, R., Hossjer, O., Ye, W., Trolle Lagerros, Y., & Akerstedt, T. (2021). The relationship between nightmares, depression and suicide. Sleep Med, 77, 1-6. doi:10.1016/j.sleep.2020.11.018

Hedenstierna, L., Bellocco, R., Ye, W., Adami, H. O., Akerstedt, T., Trolle Lagerros, Y., & Hedstrom, A. K. (2021). Effects of alcohol consumption and smoking on risk for RA: results from a Swedish prospective cohort study. RMD Open, 7(1). doi:10.1136/rmdopen-2020-001379

Ghilotti, F., Bellocco, R., Trolle Lagerros, Y., Thorson, A., Theorell-Haglow, J., Akerstedt, T., & Lindberg, E. (2021). Relationship between sleep characteristics and markers of inflammation in Swedish women from the general population. J Sleep Res, 30(2), e13093. doi:10.1111/jsr.13093

Anna Karin, H., Hossjer, O., Bellocco, R., Ye, W., Trolle, L. Y., & Akerstedt, T. (2021). Insomnia in the context of short sleep increases suicide risk. Sleep, 44(4). doi:10.1093/sleep/zsaa245

Akerstedt, T., Narusyte, J., & Svedberg, P. (2021). Sleep duration and mortality - Influence of age and occupational group in retired individuals. Sleep Med, 80, 199-203. doi:10.1016/j.sleep.2021.01.058

Akerstedt, T., Klemets, T., Karlsson, D., Habel, H., Widman, L., & Sallinen, M. (2021). Acute and cumulative effects of scheduling on aircrew fatigue in ultra-short-haul operations. J Sleep Res, 30(5), e13305. doi:10.1111/jsr.13305

Akerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, et al. Gray Matter Volume Correlates of Sleepiness: A Voxel-Based Morphometry Study in Younger and Older Adults. Nat Sci Sleep. 2020;12:289-298.

Akerstedt T, Mittendorfer-Rutz E, Rahman S. Sleep disturbance and work-related mental strain: A national prospective cohort study of the prediction of subsequent long-term sickness absence, disability pension and mortality. Scand J Public Health. 2020:1403494820911813.

Akerstedt T, Narusyte J, Svedberg P. Night work, mortality, and the link to occupational group and sex. Scand J Work Environ Health. 2020.

Garefelt J, Platts LG, Hyde M, Magnusson Hanson LL, Westerlund H, Akerstedt T. Reciprocal relations between work stress and insomnia symptoms: A prospective study. J Sleep Res. 2020;29(2):e12949.

Ghilotti F, Bellocco R, Trolle Lagerros Y, et al. Relationship between sleep characteristics and markers of inflammation in Swedish women from the general population. J Sleep Res. 2020:e13093.

Hedstrom AK, Hossjer O, Trolle Lagerros Y, Akerstedt T. Short- and long-term mortality following hypnotic use. J Sleep Res. 2020:e13061.

Lasselin J, Karshikoff B, Axelsson J, et al. Fatigue and sleepiness responses to experimental inflammation and exploratory analysis of the effect of baseline inflammation in healthy humans. Brain Behav Immun. 2020;83:309-314.

Sallinen M, Pylkkonen M, Puttonen S, Sihvola M, Akerstedt T. Are long-haul truck drivers unusually alert? A comparison with long-haul airline pilots. Accid Anal Prev. 2020;137:105442.

Sevilla-Cermeno L, Isomura K, Larsson H, et al. Insomnia in obsessive-compulsive disorder: A Swedish population-based cohort study. J Affect Disord. 2020;266:413-416.

Tettamanti G, Auvinen A, Akerstedt T, et al. Long-term effect of mobile phone use on sleep quality: Results from the cohort study of mobile phone use and health (COSMOS). Environ Int. 2020:105687.

Ahlstrom C, Solis-Marcos I, Nilsson E, Akerstedt T. The impact of driver sleepiness on fixation-related brain potentials. J Sleep Res. 2019:e12962.

Akerstedt T. Shift Work - Sleepiness and Sleep in Transport. Sleep Med Clin. 2019;14(4):413-421.

Akerstedt T, Discacciati A, Habel H, Westerlund H. Psychosocial work demands and physical workload decrease with ageing in blue-collar and white-collar workers: a prospective study based on the SLOSH cohort. BMJ Open. 2019;9(9):e030918.

Akerstedt T, Ghilotti F, Grotta A, et al. Sleep duration and mortality - Does weekend sleep matter? J Sleep Res. 2019;28(1):e12712.

Akerstedt T, Schwarz J, Gruber G, Theorell-Haglow J, Lindberg E. Short sleep-poor sleep? A polysomnographic study in a large population-based sample of women. J Sleep Res. 2019;28(4):e12812.

Andreasson A, Karshikoff B, Lidberg L, et al. The effect of a transient immune activation on subjective health perception in two placebo controlled randomised experiments. PLoS One. 2019;14(3):e0212313.

Andreasson A, Schiller H, Akerstedt T, Berntson E, Kecklund G, Lekander M. Brief report: Contemplate your symptoms and re-evaluate your health. A study on working adults. J Health Psychol. 2019;24(11):1562-1567.

Gerhardsson A, Akerstedt T, Axelsson J, Fischer H, Lekander M, Schwarz J. Effect of sleep deprivation on emotional working memory. J Sleep Res. 2019;28(1):e12744.

Gerhardsson A, Fischer H, Lekander M, et al. Positivity Effect and Working Memory Performance Remains Intact in Older Adults After Sleep Deprivation. Front Psychol. 2019;10:605.

Hedstrom AK, Bellocco R, Ye W, Trolle Lagerros Y, Akerstedt T. Association Between Insomnia And Mortality Is Only Evident Among Long Sleepers. Nat Sci Sleep. 2019;11:333-342.

Lindsater E, Axelsson E, Salomonsson S, et al. Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2019;21(9):e14675.

Lowden A, Nagai R, Akerstedt T, Hansson Mild K, Hillert L. Effects of evening exposure to electromagnetic fields emitted by 3G mobile phones on health and night sleep EEG architecture. J Sleep Res. 2019;28(4):e12813.

Qvist N, Bergstrom I, Akerstedt T, Persson J, Konradsen H, Forss A. From being restrained to recapturing vitality: non-western immigrant women's experiences of undergoing vitamin D treatment after childbirth. Int J Qual Stud Health Well-being. 2019;14(1):1632111.

Schwarz J, Axelsson J, Gerhardsson A, et al. Mood impairment is stronger in young than in older adults after sleep deprivation. J Sleep Res. 2019;28(4):e12801.

Tamm S, Nilsonne G, Schwarz J, et al. Sleep restriction caused impaired emotional regulation without detectable brain activation changes-a functional magnetic resonance imaging study. R Soc Open Sci. 2019;6(3):181704.

Gruppmedlemmar

Johanna Schwarz

Anknuten till Forskning

Paolo d'Onofrio

Profile image

Xiao Tan

Postdoktor

Hui Xin Wang

Anknuten
Innehållsgranskare:
2024-05-21