Centrum för psykiatriforskning

Centrum för psykiatriforskning är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Vår verksamhet syftar till att ta fram nya metoder för att angripa psykisk ohälsa. I denna samverkansorganisation är samarbete mellan akademin och vården en förutsättning för att vi framgångsrikt skall kunna producera internationellt konkurrenskraftig forskning som förbättrar den psykiatriska vården.

Bild på glittrande snö
OR
Innehållsgranskare:
2024-01-08