Skip to main content

Centrum för psykiatriforskning

All forskning inom psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap bedrivs inom Centrum för psykiatriforskning, CPF. Forskningen berör många sjukdomsområden som t ex depression, psykos, utmattningssyndrom, ångest, personlighetsstörning, schizofreni, beroende och självmord.