SPETS - för medverkande barn och vårdnadshavare

Förälder och barn, barnet flyger som ett flygplan.
Foto: Getty Images

Föräldraträff 26/4 kl. 18

I SPETS vill vi kartlägga vad föräldrar till barn med språkstörning/DLD har för förväntningar på logopedisk behandling, och hur deras erfarenheter av logopedisk behandling ser ut. Vi planerar därför att upprätta en föräldrareferensgrupp. Den 26/4 anordnar vi en digital träff, där föräldrar till barn med språkstörning/DLD bjuds in att dela med sig av sina erfarenheter med forskarna i SPETS och med andra föräldrar till barn med språkstörning/DLD.

Är du intresserad av att delta? Välkommen att anmäla dig till spets@ki.se.

Under hösten 2022 fram till och med mars 2023 har vi rekryterat deltagare till SPETS. Vi pausar nu rekryteringen, men planerar att återuppta den igen efter sommaren.

För er som redan medverkar i projektet - STORT TACK för er medverkan! Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss.

Frågor och svar om SPETS-projektet

Vem kan delta i SPETS projektet?  

Vi söker barn födda under åren 2018, 2019 och 2020 och deras föräldrar. Barnet ska ha språkliga svårigheter och en pågående kontakt med logoped.

Vad är det för projekt?  

SPETS-projektet följer barn under en period av tre år. Syftet med projektet är att lära oss mer om vilka barn som får behandling hos logoped, vilken behandling barnen får och hur behandling hos logoped hjälper barn med språkliga svårigheter.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. En forskningshuvudman är den som tar ansvar för ett forskningsprojekt och ser till att forskningen följer lagar och regler.

Varför vill ni att jag och mitt barn ska delta? 

Vi vill lära oss mer om vilken behandling barn med språkliga svårigheter får. Vi vill också lära oss mer om vad som påverkar vilka behandlingsformer som logopeder rekommenderar för barn med språkliga svårigheter. För att undersöka effekten av behandling hos logoped vill vi ta del av ditt barns resultat på språkliga test. Vi vill också veta mer om hur du tycker att det fungerar för ditt barn att prata med andra barn och vuxna. Vi vill fråga dig hur ditt barn mår och om din familj påverkas av barnets språkliga svårigheter. 

Hur går studien till?  

Studien undersöker ditt barns behandling så som den ser ut idag. Den behandling som ditt barn får kommer alltså inte förändras av att ditt barn deltar i studien. Du som är förälder kommer få svara på en del frågor om ditt barns ålder och kön, om några andra språk pratas i hemmet och om barnet har några andra tillstånd som kan påverka barnets språkutveckling. Den information vi frågar om liknar den information logopeder brukar fråga om när man kommer till logoped första gången.

Vad tillkommer om jag och mitt barn deltar i studien?  

Du kommer att få fylla i två frågeformulär vid fyra tillfällen under 2-3 år. Vid dessa tillfällen kommer du även att få fylla i en enkät om hur du upplever din egen livskvalitet. Det tar sammanlagt ca 20-30 minuter att fylla i dessa enkäter. För att få veta hur ditt barn fungerar i och utvecklas på förskolan kommer vi vid två tillfällen be att få inhämta information från barnets förskola.

När det blir aktuellt kommer du att få formulär som vi ber dig överlämna till ansvarig pedagog på barnets förskola. Förskolan fyller sedan i och skickar in informationen i ett förfrankerat kuvert.  

Finns det några risker med att delta i studien?  

Nej. Ditt barn kommer få samma behandling som vanligt. Därför bedömer vi inte att det innebär några risker för ditt barn att delta i projektet. Att fylla i formulär med frågor om hur du och du barn mår kan upplevas svårt, t.ex. om det är många frågor eller om frågorna upplevs känsliga. Vi frågar om ditt och ditt barns mående för att vi hoppas kunna förbättra vården för barn med språkliga svårigheter och deras föräldrar.

Hur får jag information om resultaten av projektet?  

Resultaten från SPETS-projektet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras vid vetenskapliga konferenser. En del av projektets resultat kommer också att läggas upp på projektets hemsida under rubriken nyheter

Det kommer inte gå att identifiera dig eller ditt barn utifrån någon information som läggs upp på hemsidan, eller på annat sätt rapporteras utanför projektet.  

Är det frivilligt att delta i projektet?  

Det är frivilligt att delta i projektet. Om du väljer att själv inte delta eller att inte låta ditt barn delta, och vill avbryta deltagandet behöver du inte berätta varför, och det kommer inte att påverka ditt barns framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Forskningshuvudman: 

Karolinska Institutet 

Personuppgiftsansvarig: 

dataskyddsombud@ki.se 

Huvudansvarig forskare: 

Sofia Strömbergsson, leg logoped, docent 
Tel. 08-524 889 53 
e-post: sofia.strombergsson@ki.se 

Ansvarig forskare i Göteborg: 

Carmela Miniscalco, leg logoped, professor 
tel. 0703-91 12 60 
e-post: carmela.miniscalco@neuro.gu.se   

Doktorand i projektet: 

Sara Burge, leg logoped, doktorand 
e-post: sara.burge@ki.se