Nyhetsbrev från SPETS

Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder (SPETS)

Vill du ta del av kommande nyhetsbrev från SPETS? Eller vill du inte längre ta emot nyhetsbrev från SPETS? Meddela oss i så fall på spets@ki.se

Barnhänder formar ordet news
Foto: Getty Images

April 2024

Datainsamling

Vårterminens början har inneburit en lugnare period på datainsamlingsfronten. Den största gruppen deltagare genomgår just nu sitt ”behandlingsår”, alltså den period mellan höstterminens start och vårterminens slut då de följer de logopediska och pedagogiska insatser som erbjuds enligt verksamheternas rutin. Detta är de tidpunkter som vi i SPETS kallar T2 och T3, se bild nedan. Vi har förberett uppföljning vid T3, och i början av maj kommer logopeder och föräldrar bjudas in att beskriva läget då, och hur insatserna under det gångna året sett ut. Detta innebär det sista rycket för de logopeder som följer dessa barn!

 

SPETS datainsamling

För den sista kullen deltagare infaller T2 i höst, då vi planerar uppföljning av de barn som rekryterats från logopedmottagning under hösten 2023. Liksom i höstas hoppas vi även hösten 2024 kunna rekrytera nya deltagare från språkförskolor, för att fånga upp barn som inte redan deltar i SPETS. Vi kommer att kontakta medverkande språkförskolor före sommaren för att förbereda detta.

Föräldraintervjuer

I maj planerar vi uppföljande intervjuer med de föräldrar som i oktober medverkade i en fokusintervju rörande sina förväntningar på, och tidiga intryck av, behandlingsformen språkförskola. Denna gång kommer fokus vara på föräldrarnas erfarenheter efter en längre tid på språkförskolan, och deras tankar inför skolstart.

Barns berättande

Inom SPETS delstudie Återberätta med tal, gester och tecken kommer Sara i slutet av våren att upprepa sin turné på länets språkförskolor för att träffa barn och genomföra en berättandeuppgift. Från hösten finns inspelningar av 40 barns återberättande, och det är dessa barn som Sara nu planerar att träffa igen. Sara har börjat analysera de inspelningar som redan finns, och det är verkligen ett rikt och spännande material!

Den 9 april genomförde vi ett webbinarium på temat Spontantalsanalys av berättande. Saras inledande presentation spelades in, inspelning och handouts är möjliga att ta del av i efterhand via KI Play. Vi aviserar redan nu inför ett uppföljande webbinarium i höst (se datum under kommande aktivteter).

Kommande aktiviteter

För SPETS föräldrareferensgrupp

Vi planerar en ny träff med föräldrareferensgruppen i höst, men har ännu inte spikat datum för detta.

För SPETS arbetsgrupp

Vi planerar ett nytt webbinarium i höst, den 24/9 kl. 12.30-13.30, på temat Spontantalsanalys av berättande. Detta är del två på detta tema, och fokus kommer vara på själva analysen av inspelat material. Vi återkommer med inbjudan framöver!

Arkiv nyhetsbrev

December 2023

Uppföljning och intensiv nyrekrytering

Under hösten har vi haft tät kontakt med logopeder på språkförskolor och på logopedmottagningar, för att stötta uppföljningen av barn som redan deltar i SPETS, och för rekrytering av nya deltagare. Vi är så tacksamma för allas insatser – vi förstår att det inte alltid är lätt att få till det i en redan intensiv vardag på mottagning och språkförskola! När vi nu summerar insatserna är vi glada att notera att 48 nya deltagare rekryterats, och att 82 av de 89 barn som redan deltar i SPETS, fortfarande är kvar.

Vi planerar att återkomma till både språkförskolor och logopedmottagningar i februari, för att stötta i den uppföljning vi planerar under våren 2024.

Föräldraintervjuer

I oktober genomförde vi en fokusintervju med föräldrar som har barn på språkförskola. Temat för fokusgruppen var deras förväntningar på, och tidiga intryck av, behandlingsformen språkförskola. Vi är jättetacksamma till de föräldrar som tog sig tid att dela med sig av sina perspektiv och ser fram emot att träffa föräldrarna igen i slutet av våren, för att höra om deras erfarenheter under läsåret.

Barns berättande

Under oktober och november reste Sara länet runt och besökte språkförskolor för att träffa barn och genomföra en berättandeuppgift. Totalt finns inspelningar av 40 barns återberättande, och vi ser verkligen fram emot att under kommande år börja analysera dessa inspelningar! Detta är en del i SPETS delstudie Återberätta med tal, gester och tecken som syftar till att utveckla en känsligare metod för att följa upp språkutveckling hos barn med grav språkstörning.

Kommande aktiviteter

För SPETS föräldrareferensgrupp

Vi planerar en ny träff med föräldrareferensgruppen i vår, men har ännu inte spikat datum för detta.

För SPETS arbetsgrupp

Vi planerar ett nytt webbinarium i vår, den 9 april, på temat Spontantalsanalys av berättande. Vi återkommer med inbjudan framöver!

September 2023

Uppföljning och intensiv nyrekrytering

Under augusti har vi haft tät kontakt med språkförskolor, både för att samordna rekrytering av nya deltagare till SPETS, och för uppföljning av barn som redan deltar. Vi har även haft kontakt med logopeder på logopedmottagningar, för att samordna uppföljning av barn som inte går på språkförskola.

Vi planerar en ny omgång rekrytering under hösten, men denna gång under en intensiv period under oktober. Vi förbereder detta genom att komma ut och informera i verksamheterna. Vi hoppas och tror att vi genom detta sista rekryteringsryck får in tillräckligt många deltagare för att projektets frågeställningar kan besvaras!

Samverkan med föräldrar

I april genomförde vi en träff för föräldrar till barn med språkstörning/DLD. Vi tackar för intressanta och berörande samtal som gav exempel på omhändertagande och stöd som varit hjälpsamt, men – dessvärre – även vittnar om att det stöd som erbjudits har varit otillräckligt. Baserat på dessa samtal har vi utformat en intervjuguide, som vi i augusti ventilerat med SPETS föräldrareferensgrupp. Denna intervjuguide kommer att vara till stöd för oss när vi framöver genomför föräldraintervjuer.

Barns berättande

Under oktober planerar vi att besöka språkförskolor runt om i Region Stockholm för att genomföra inspelningar av barns återberättande. Detta är en del i SPETS delstudie "Återberätta med tal, gester och tecken" som syftar till att utveckla en känsligare metod för att följa upp språkutveckling hos barn med grav språkstörning.

Webbinarium om uppföljande språklig bedömning

Tisdagen den 12 september genomförde vi ett lunchwebbinarium på temat NRDLS (The New Reynell Developmental Language Scales) och uppföljande språklig bedömning. Via länken är det möjligt att ta del av presentationen i efterhand. I anslutning till videon finns även föreläsningsbilder att ta del av.

Kommande aktiviteter

För SPETS föräldrareferensgrupp

Vi planerar en ny träff med föräldrareferensgruppen i vår, men har ännu inte spikat datum för detta.

För SPETS arbetsgrupp

Vi planerar ett nytt webbinarium i vår, men vi har ännu inte spikat datum för detta. Vi återkommer med mer information framöver!

För SPETS styrgrupp

För att datainsamlingen ska fungera så bra som möjligt i medverkande verksamheter, samråder vi med verksamhetschefer i SPETS styrgrupp. Nästa träff med styrgruppen är den 7 november.

April 2023

Avslutad rekrytering för denna gång 

Fram till den 31 mars pågick rekrytering av deltagare till SPETS. Många logopeder, i flera verksamheter, har medverkat i detta arbete – ett stort tack till alla som bidragit! Men trots de insatser som gjorts har vi inte nått upp till det antal deltagare som vi siktat på, och vi kommer nu tillsammans med styrgruppen diskutera hur vi ska hantera det. Vi kommer också att analysera den data som inkommit – från de formulär som deltagande föräldrar fyllt i – och kommer att sammanställa och presentera resultat så småningom.  

Webbinarium om bedömning med CCC-2 

Måndagen den 17 april genomförde vi ett webbinarium på temat Bedömning med hjälp av Children's Communication Checklist (CCC-2). Via länken är det möjligt att ta del av presentationen i efterhand. I anslutning till videon finns även föreläsningsbilder att ta del av. Vi tackar för deltagarnas engagemang i den efterföljande diskussionen – det verkar som att många är angelägna om att fånga vardagsnära aspekter av språkande och kommunicerande! 

Kommande aktiviteter 

För SPETS arbetsgrupp 

Vi planerar ett nytt webbinarium i höst, men vi har ännu inte spikat datum för detta. Vi återkommer med mer information framöver!  

För SPETS styrgrupp 

För att rekrytering och datainsamling ska fungera så bra som möjligt i medverkande verksamheter, samråder vi med verksamhetschefer i SPETS styrgrupp. Nästa träff med styrgruppen är den 27/4. 

Föräldraträff 26 april kl. 18.00

I SPETS vill vi kartlägga vad föräldrar till barn med språkstörning/DLD har för förväntningar på logopedisk behandling, och hur deras erfarenheter av logopedisk behandling ser ut. Vi planerar därför att upprätta en föräldrareferensgrupp. Den 26/4 anordnar vi en digital träff, där föräldrar till barn med språkstörning/DLD bjuds in att dela med sig av sina erfarenheter med forskarna i SPETS och med andra föräldrar till barn med språkstörning/DLD.

Är du intresserad av att delta? Välkommen att anmäla dig till spets@ki.se.

Oktober 2022

Webbinarium om livskvalitet vid språkliga svårigheter

Vi genomförde ett webbinarium den 20 oktober på temat Livskvalitet vid språkliga svårigheter. Via länken är det möjligt att ta del av presentationen i efterhand. Den efterföljande diskussionen väckte många tankar, och vi tackar för deltagarnas engagemang! Även den som tar del av presentationen i efterhand kan delta i diskussionen, genom att dela sina reflektioner i denna padlet.

Kommande aktiviteter

… för SPETS arbetsgrupp

Vi planerar ett nytt webbinarium i vår, men vi har ännu inte spikat datum för detta. Vi återkommer med mer information framöver!

… för SPETS styrgrupp

För att rekrytering och datainsamling ska fungera så bra som möjligt i medverkande verksamheter, samråder vi med verksamhetschefer i SPETS styrgrupp. Nästa träff med styrgruppen är den 30 november.

September 2022 

Kick-off och ny uppstart 

Den 1 september gick startskottet för vår nystartade rekrytering! Med ett justerat förfarande, som vi hoppas underlättar för både medverkande logopeder och deltagare, håller vi tummarna för att rekryteringen ska gå lättare än i fjol. Det finns nu bland annat möjlighet för vårdnadshavare att fylla i formulär elektroniskt. Vår kick-off för medverkande logopeder den 23/8 hade god uppslutning, och den som inte kunde närvara kan ta del av presentationen i efterhand. 

Webbinarium om ”hard-to-reach populations” 

Vi genomförde ett webbinarium den 31/5 på temat Hard-to-reach populations. Det var ett tema som väckte många intressanta diskussioner, och vi tackar för deltagarnas engagemang i detta!  

Kommande aktiviteter 

För SPETS arbetsgrupp 

Vi planerar ett nytt webbinarium den 20 oktober, kl. 15-16.30. Temat för webbinariet är Språkstörning och livskvalitet, vilket vi kommer presentera en bakgrund för, och hoppas få ta del av era tankar kring. Vi kommer dessutom att berätta om var vi nu befinner oss i SPETS och våra närmaste planer framöver.  

För SPETS styrgrupp 

Parallellt med rekryteringen av nya deltagare följer vi upp de deltagare som rekryterats hösten 2021. Baserat på denna pilotgrupp kommer vi att slipa på planerna för hur uppföljningen under hösten 2023 kan genomföras. För att detta ska fungera så bra som möjligt i medverkande verksamheter, planerar vi detta i samråd med verksamhetschefer i SPETS styrgrupp. 

Februari 2022 

Erfarenheter från rekrytering 

Rekrytering av deltagare påbörjades i november och pågår fortfarande, fram till slutet av mars 2022. Trots stort engagemang och många logopeders värdefulla insatser visade det sig gå lite trögt – inte minst pga pandemin och sjukdom hos både logopeder och barn. Vi har insett att vi behöver justera våra planer, för att underlätta både för medverkande logopeder och deltagare. Bl a tror vi att det kan vara en bra idé att erbjuda de vårdnadshavare som vill möjlighet att fylla i formulär elektroniskt. Vi kommer att slipa på planerna och har beslutat att göra en omstart till hösten 2022.  

Webbinarium om kommunikativ delaktighet 

Vi genomförde ett webbinarium den 26/1 på temat Att bedöma och följa upp kommunikativ delaktighet.   

Kommande aktiviteter 

För SPETS arbetsgrupp 

Vi planerar ett webbinarium den 7 april, kl. 14-16, då vi dels vill diskutera sk ”hard-to-reach populations” (se t ex Shaghaghi et al., 2011), och hur vi inom SPETS kan arbeta för balanserad rekrytering av deltagare. Vi kommer dessutom att presentera våra uppdaterade planer inför hösten 2022 och är nyfikna på deltagarnas tankar om detta.  

Vi återkommer med mer information om webbinariet, inkl. länk, när det närmar sig. 

November 2021 

Påbörjad rekrytering 

Rekrytering av deltagare till SPETS är nu igång! Vi har distribuerat 500 mappar med informationsmaterial och enkäter till logopedverksamheter i Stockholm och Göteborg. Vi är så tacksamma för alla logopeder som bidrar med sin tid och engagemang för projektet, och glada för varje ny projektdeltagare! 

Frågor som dykt upp under vägen har vi sammanställt och försökt besvara i ett FAQ-dokument, frågor och svar om rekrytering och datainsamling

Kommande aktiviteter 

För logopeder i medverkande verksamheter 

Vi vill gärna ge något tillbaka till alla verksamheter och logopeder som bidrar i projektet. Vi planerar därför en serie seminarier/workshops på olika teman som relaterar till SPETS. Det första seminariet sker i form av ett digitalt seminarium (som vi planerar att spela in, för att det ska vara möjligt att ta del av i efterhand): 

2022-01-26, kl. 17-18: Att bedöma och följa upp kommunikativ delaktighet 
Zoom-länk till seminariet har skickats till alla mottagare av SPETS nyhetsbrev; hör gärna av dig till sofia.strombergsson@ki.se om du inte fått den.

Därefter planerar vi seminarier i september 2022 och januari 2023, och vi återkommer framöver med närmare information om innehåll och datum. 

För SPETS arbetsgrupp 

Vi planerar ett webbinarium den 7 april, kl. 14-16. Där kommer fokus att vara på förberedelser inför hösten 2022, då barnen som rekryteras nu kommer att följas upp. Vi återkommer med mer information om detta senare. 

Båda dessa aktiviteter är öppna för alla intresserade. 

Maj  2021

Synpunkter från webbinarier 

Vi har genomfört två webbinarier (den 23/10-2020, och den 23/4-2021), med engagerade och erfarna deltagare, som bidragit med kloka synpunkter på våra projektplaner. Vi har sammanställt deltagarnas återkoppling, och justerat våra planer så att vi nu… 

 • … uppdaterar det formulär vi tänkt använda för beskrivning av barnets förskolesituation så att det inkluderar lek
 • … föreslår att inklusionskriterium för rekrytering vid logopedmottagning är ”barn som enligt logopedens bedömning har en varaktig språkstörning (och/eller taldyspraxi)”.  
 • … erbjuder formulär i engelskspråkiga versioner (FOCUS-34 och PedsQL), för de föräldrar som föredrar detta framför svenska versioner. 
 • … förlänger rekryterings-/datainsamlingsperioden på logopedmottagning (T1), till våren 2022 

Planer framöver 

 • Rekrytering startar i oktober 2021, vid medverkande logopedmottagningar. Vi förbereder detta genom att kontakta medverkande verksamheter före sommaren. 
 • Vi organiserar den fortsatta planeringen av projektet i två grupper: 
  • Styrgrupp (en mindre grupp, med inbjudna representanter från olika verksamheter; hålls konstant under projekttiden, fattar beslut). Vi har kontaktat, eller kommer inom kort att kontakta, berörda personer. 
  • Arbetsgrupp (en större öppen grupp, där intresserade verksamma kan välja att medverka från gång till gång, för uppdatering om projektet, och för att ge synpunkter på projektets fortsatta planer) 
 • Vi planerar att genomföra ett öppet webbinarium, för arbetsgruppen, under senhösten 2021, eller under våren 2022. Information om datum kommer. 
 • Sofia kommer att presentera SPETS på Dyslexikongressen den 20/8 och på Språkförskolekonferensen den 16/9. 
SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-04-19