Nyhetsbrev från SPETS

Barnhänder formar ordet news
Foto: Getty Images

Februari 2022 

Erfarenheter från rekrytering 

Rekrytering av deltagare påbörjades i november och pågår fortfarande, fram till slutet av mars 2022. Trots stort engagemang och många logopeders värdefulla insatser visade det sig gå lite trögt – inte minst pga pandemin och sjukdom hos både logopeder och barn. Vi har insett att vi behöver justera våra planer, för att underlätta både för medverkande logopeder och deltagare. Bl a tror vi att det kan vara en bra idé att erbjuda de vårdnadshavare som vill möjlighet att fylla i formulär elektroniskt. Vi kommer att slipa på planerna och har beslutat att göra en omstart till hösten 2022.  

Webbinarium om kommunikativ delaktighet 

Vi genomförde ett webbinarium den 26/1 på temat Att bedöma och följa upp kommunikativ delaktighet. Detta är möjligt att ta del av i efterhand via länken.  

Kommande aktiviteter 

För SPETS arbetsgrupp 

Vi planerar ett webbinarium den 7 april, kl. 14-16, då vi dels vill diskutera sk ”hard-to-reach populations” (se t ex Shaghaghi et al., 2011), och hur vi inom SPETS kan arbeta för balanserad rekrytering av deltagare. Vi kommer dessutom att presentera våra uppdaterade planer inför hösten 2022 och är nyfikna på deltagarnas tankar om detta.  

Vi återkommer med mer information om webbinariet, inkl. länk, när det närmar sig. 

Arkiv nyhetsbrev

November 2021 

Påbörjad rekrytering 

Rekrytering av deltagare till SPETS är nu igång! Vi har distribuerat 500 mappar med informationsmaterial och enkäter till logopedverksamheter i Stockholm och Göteborg. Vi är så tacksamma för alla logopeder som bidrar med sin tid och engagemang för projektet, och glada för varje ny projektdeltagare! 

Frågor som dykt upp under vägen har vi sammanställt och försökt besvara i ett FAQ-dokument, frågor och svar om rekrytering och datainsamling

Kommande aktiviteter 

För logopeder i medverkande verksamheter 

Vi vill gärna ge något tillbaka till alla verksamheter och logopeder som bidrar i projektet. Vi planerar därför en serie seminarier/workshops på olika teman som relaterar till SPETS. Det första seminariet sker i form av ett digitalt seminarium (som vi planerar att spela in, för att det ska vara möjligt att ta del av i efterhand): 

2022-01-26, kl. 17-18: Att bedöma och följa upp kommunikativ delaktighet 
Zoom-länk till seminariet har skickats till alla mottagare av SPETS nyhetsbrev; hör gärna av dig till sofia.strombergsson@ki.se om du inte fått den.

Därefter planerar vi seminarier i september 2022 och januari 2023, och vi återkommer framöver med närmare information om innehåll och datum. 

För SPETS arbetsgrupp 

Vi planerar ett webbinarium den 7 april, kl. 14-16. Där kommer fokus att vara på förberedelser inför hösten 2022, då barnen som rekryteras nu kommer att följas upp. Vi återkommer med mer information om detta senare. 

Båda dessa aktiviteter är öppna för alla intresserade. 

Maj  2021

Synpunkter från webbinarier 

Vi har genomfört två webbinarier (den 23/10-2020, och den 23/4-2021), med engagerade och erfarna deltagare, som bidragit med kloka synpunkter på våra projektplaner. Vi har sammanställt deltagarnas återkoppling, och justerat våra planer så att vi nu… 

 • … uppdaterar det formulär vi tänkt använda för beskrivning av barnets förskolesituation så att det inkluderar lek
 • … föreslår att inklusionskriterium för rekrytering vid logopedmottagning är ”barn som enligt logopedens bedömning har en varaktig språkstörning (och/eller taldyspraxi)”.  
 • … erbjuder formulär i engelskspråkiga versioner (FOCUS-34 och PedsQL), för de föräldrar som föredrar detta framför svenska versioner. 
 • … förlänger rekryterings-/datainsamlingsperioden på logopedmottagning (T1), till våren 2022 

Planer framöver 

 • Rekrytering startar i oktober 2021, vid medverkande logopedmottagningar. Vi förbereder detta genom att kontakta medverkande verksamheter före sommaren. 
 • Vi organiserar den fortsatta planeringen av projektet i två grupper: 
  • Styrgrupp (en mindre grupp, med inbjudna representanter från olika verksamheter; hålls konstant under projekttiden, fattar beslut). Vi har kontaktat, eller kommer inom kort att kontakta, berörda personer. 
  • Arbetsgrupp (en större öppen grupp, där intresserade verksamma kan välja att medverka från gång till gång, för uppdatering om projektet, och för att ge synpunkter på projektets fortsatta planer) 
 • Vi planerar att genomföra ett öppet webbinarium, för arbetsgruppen, under senhösten 2021, eller under våren 2022. Information om datum kommer. 
 • Sofia kommer att presentera SPETS på Dyslexikongressen den 20/8 och på Språkförskolekonferensen den 16/9.