Om enheten för transplantationskirurgi

Enheten för transplantationskirurgi syftar till att avsevärt förbättra livskvaliteten för ett stort antal patienter med olika sjukdomar, samt att ge nytt liv till dem där ingen annan behandling är tillgänglig.

Kontakt

Bo Göran Ericzon

Enhetschef, professor

Monika Engsand

Administratör

Greg Nowak

Anknuten till Undervisning/handledning

Organisation

Enheten för transplantationskirurgi är belägen vid Campus Syd, Flemingsberg och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Enhetschef

Enhetschef är Professor Bo-Göran Ericzon som är ansvarig för forskning, utveckling och administration.

Forskargrupper

 

Utbildning

Anställda och anknutna på enheten

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för transplantationskirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Fax: +46 8 774 31 91