SPETS - för medverkande verksamheter

Vi inleder rekrytering på logopedmottagningar i Stockholm och Göteborg under hösten 2022. Under hösten följer vi också upp de barn som rekryterades hösten 2021.

Förskollelärare med grupp av barn.
Foto: Getty Images

Är du en av de logopeder som medverkar i rekryteringen? Har du frågor kring proceduren? Vi har listat några vanliga frågor i dokumentet nedan.

Om du har frågor kring proceduren vid rekryteringen kan du även finna svar i presentationen från vår Kick-off den 23 augusti. 

Om du inte hittar svar på din fråga får du gärna höra av dig till projektlogopeden i din verksamhet, eller till Sara Burge, doktorand och kontaktperson för SPETS.

Dokument vid rekrytering på logopedmottagningar