SPETS - för medverkande verksamheter

Vi rekryterar deltagare på logopedmottagningar i Stockholm och Göteborg under hösten 2022 och våren 2023. Parallellt med detta följer vi också upp de barn som rekryterades hösten 2021.

Förskollelärare med grupp av barn.
Foto: Getty Images

Är du en av de logopeder som medverkar i rekryteringen? Har du frågor kring proceduren? Då kan du finna svar i denna 2-minutersintroduktion "Att rekrytera till SPETS" .

Du kan också prata med projektlogopeden i din verksamhet, eller med Sara Burge, doktorand och kontaktperson för SPETS.