SPETS - för medverkande verksamheter

Vi rekryterar deltagare på logopedmottagningar och språkförskolor i Stockholm och Göteborg under hösten 2023. Parallellt med detta följer vi också upp de barn som redan deltar i projektet.

Förskollelärare med grupp av barn.
Foto: Getty Images

Är du en av de logopeder som medverkar i rekrytering och uppföljning? Då kan du hitta information om proceduren här nedanför:

Du kan också prata med projektlogopeden i din verksamhet, eller med Sara Burge, doktorand och kontaktperson för SPETS.

SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-09-27