Kontakta oss på utbildningen vid CLINTEC

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på CLINTEC.

Mini Maria Ruiz Narbona

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Åsa Skjönsberg

Biträdande GUA, Programdirektor, audionomprogrammet

Sofia Strömbergsson

Programdirektor, logopedprogrammet

Parvin Tavakol Olofsson

Programdirektor, röntgensjuksköterskeprogrammet

Emma Liljegren

Handläggare utbildningsnämnden

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Utbildningsadministratörer

Anna Hellström

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Monika Engsand

SVK Transplantationskirurgi

Cornelia Fransson

Professionell utveckling (PU)

Cecilia Hultqvist

Logopedprogrammet

Monica Hagbok

Kirurgikursen T7

Christina De La Rosa

Enheten för obstetrik och gynekologi

Marie Lygdman

Enheten för urologi

Nicoletta Raic

Enheten för anestesi och intensivvård

Nina Risti

Enheten för pediatrik
08-524 889 13

Agneta Wittlock

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar. Administratör, forskarutbildning
Åsa Catapano
2023-11-14