Kontakta oss på utbildningen vid CLINTEC

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på CLINTEC.

Mini Maria Ruiz Narbona

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Ellika Schalling

Biträdande GUA

Kent Fridell

Programdirektor

Åsa Skjönsberg

Programdirektor

Per Östberg

Programdirektor
08-524 889 50

Emma Liljegren

Handläggare utbildningsnämnden

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31

Utbildningsadministratörer

Jessica Ekberg

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Monika Engsand

SVK Transplantationskirurgi

Cornelia Fransson

Professionell utveckling (PU)

Cecilia Hultqvist

Logopedprogrammet

Helene Jansson

Kirurgikursen T7

Christina Lindström

Enheten för obstetrik och gynekologi

Marie Lygdman

Enheten för urologi

Carol Melton

Enheten för pediatrik

Nicoletta Raic

Enheten för anestesi och intensivvård

Nina Risti

Enheten för pediatrik
08-524 889 13

Agneta Wittlock

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar