Kontakta oss på utbildningen vid CLINTEC

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på CLINTEC.

Profile image

Mini Ruiz

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Åsa Skjönsberg

Biträdande GUA, Programdirektor, audionomprogrammet
Profile image

Sofia Strömbergsson

Programdirektor, logopedprogrammet
Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Programdirektor, röntgensjuksköterskeprogrammet

Emma Liljegren

Handläggare utbildningsnämnden

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920

Utbildningsadministratörer

Profile image

Anna Hellström

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Monika Engsand

SVK Transplantationskirurgi

Cornelia Fransson

Professionell utveckling (PU)
Profile image

Cecilia Hultqvist

Logopedprogrammet
Profile image

Monica Hagbok

Kirurgikursen T7

Christina De La Rosa

Enheten för obstetrik och gynekologi
Profile image

Marie Lygdman

Enheten för urologi

Nicoletta Raic

Enheten för anestesi och intensivvård

Nina Risti

Enheten för pediatrik
+46852488913
Profile image

Agneta Wittlock

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar. Administratör, forskarutbildning
Åsa Catapano
2023-11-14