Styrgrupp och ledamöter CHK

CHK leds av en styrgrupp bestående av ledamöter utsedda av Styrelsen för forskning vid KI samt två adjungerade ledamöter.

Styrgruppen består av

Ordförande

Torgny Wännström 
torgny.wannstrom@telia.com
Förutvarande VD AFA Försäkring. Med. Dr. hc. Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelseledamot i Centrum för Genusmedicin vid KI.

Ledamöter

Ledamot, generalsekreterare Sten Hellström 
sten.hellstrom@karolinska.se
Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ledamot, Mattias Lundekvam
mattias.lundekvam@hrf.se
Förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund

Ledamot, Jeremy Wales
Jeremy.wales@sll.se
Senior forskare, KI. Läkare och ordforande FoU Otologi, Hörsel och Balans, ME Öron, Näs och Hals, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ledamot, Barbara Canlon
barbara.canlon@ki.se
Professor, Hörselfysiologi, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Adjungerad Lars-Olaf Cardell 
lars-olaf.cardell@ki.se
Professor, enheten för ÖNH-sjukdomar, KI/CLINTEC institutionens representant.

Adjungerad Peter Nordqvist 
peter@horselbron.se
Tekn dr, VD Forskningsinstitutet Hörselbron AB.

JW
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-02