Forskarstuderande - ÖNH

Under större delen av utbildningen deltar doktoranden aktivt i ett praktiskt forskningsprojekt. Den blivande doktoranden väljer på eget initiativ projekt och handledare.

Utbildningen är öppen för både svenska och utländska studenter.

Vid enheten för öron-, näs- och halssjukdomar har vi för närvarande ett 30-tal aktiva doktorander. Läs mer om våra doktorander och deras pågående projekt.

Registrerade doktorander

Sigurdur Árnason

Facial nerve palsy in children; treatment and outcome.

Rasmus Blomkvist

Predictive markers for laryngeal cancer

Malin Dahlby Skoog

Long-term effects of early cochlear implantation: A follow-up study

Daniel Danielsson

Kan individuell strålkänslighet predikteras från stressrespons i enskild vävnadskomponent? Studier rörande sena bieffekter av strålbehandling ochderas relation till stressmarkörer.

Kaijsa Edholm

Radiologic assessment of the inner ear malformations

Björn Eriksson

Inflammatory changes in skin after radiotherapy

Ola Fridman-Bengtsson

Pituitary tumors: clinical aspects of treatment and expression of galanin and pattern-recognition receptor

Evelina Gille

Nasopharyngeal cancer – a characterization of a rare disease

Eric Hjalmarsson

The allergic immune response and the mechanism behind tolerance

Jenny Häggström

Central hearing function, cognition and aging

Marlin Johansson

Children with congenital unilateral sensorineural hearing loss: The effect of auditory stimulation in the impaired ear during development

Hanna Josefsson

Development of central auditory system in children with monaural canal atresia – Effects of early intervention

Sofia Karlsson

Corticosteroid treatment in children with acute facial nerve palsy

Niki Karpeta

Development of objective balance test in new-borns and young children.

Aeneas Kolev

Immunologiskt svar I cervikala lymfkörtlar hos patienter med huvud- och halscancer

Vilma Lagebro

Sentinel node B-cells and their interaction with host’s immune system in head and neck cancer

David Landin

Clinical Use of Prognostic Markers in Head‐ and Neck cancer

Lovisa Lansing

Bell’s palsy in pregnancy and puerperium

Allison Mackey

Paediatric hearing screening programs across EU coutries – a utility and cost effevtiveness study

Emma Malmström

Behandling av förvärvade och medfödde ärrskador på stämband med mesenkymal stamcellstransplantation. Effekter och mekanismer

Fatima Moumèn Denanto

Bilateral Bone Anchored Hearing Devices

Rebecka Ohm

Surgical intervention in patients with peripheral facial palsy; assessment of regained function and quality of lite

Krzysztof Piersiala

Sentinel node B-cells and their role in tumour specific immune suppression in head and neck cancer.

Samin Rahbin

Zygomaticomaxillary Complex Fractures: aspects of diagnostic methods, treatment and sequelae

Malin Sellberg

Studenternas uppfattning om deras lärandemiljö och livskvalité

Elnaz Sepehri

Regenerativ slutning av kroniska trumhinneperforationer – kliniska och experimentella studier

Malin Siegbahn

Hörselgångsatresi och utveckling av centrala hörselbanor

Carl Skröder

Allergisk rinit och effekten av systemisk kortisonterapi och intralymfatisk allergivaccination i kombination med en hälsoekonomisk analys av sublingualimmunoterapi

Magnus Fredrik Starkhammar

The direct influence of Toll-like receptors during airway infections

Stefan Toth

Peripheral facial palsy in adults and children, prognosis and effect of treatment

Satu Turunen-Taheri

Adult patients with severe to profound hearing loss. A register-based and interview study

Karin Åberg

Predictors of upper airway symptoms in the BAMSE birth cohort