Om enheten för pediatrik

Forskningen vid enheten för pediatrik bedrivs i forskargrupper som är samordnade med barnsjukvårdens subspecialiteter. Samtliga forskargrupper bearbetar frågeställningar som har relevans för vården av barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, huvudsakligen i Huddinge.

Pediatrik

Exempel på forskningsområden är cystisk fibros, neuropediatrik, blodsjukdomar, HIV och andra allvarliga infektioner, njursjukdomar, tarmsjukdomar, leversjukdomar, metabola sjukdomar, neonatologi, obesitas, endokrinologi och diabetologi, transplantation.

Inom forskarutbildningen har enheten för närvarande ett 20-tal registrerade doktorander. Under åren 2018-2022 har 25 doktorander disputerat för doktorsexamen.

Enheten ger två pediatrikkurser per termin inom läkarutbildningen. Drygt 25 studenter deltar i varje kurs som omfattar sju veckors heltidsstudier. Enheten anordnar även en SVK-kurs per termin, "Det svårt sjuka barnet" som är en studentvald kurs på sista terminen av läkarprogrammet.

Björn Fischler är enhetschef. I organisationen ingår även administratörer, kursamanuens, kursledare, studierektor, samt professorer.

Organisation

Välkommen att kontakta oss på enheten för pediatrik.

Profile image

Björn Fischler

Enhetschef, adj professor

Karl Hildebrand

Kursledare

Anette Johansson

Enhetsadministratör

Nina Risti

Utbildningsadministratör
+46852488913

Adress

Enheten för pediatrik
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet
Blickagången 6, Novum plan 7
141 57 Huddinge

BF
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-01-24