Utbildning vid enheten för pediatrik

Enheten ger två pediatrikkurser per termin inom läkarutbildningen.

Drygt 25 studenter deltar i varje kurs som omfattar sju veckors heltidsstudier. Enheten anordnar även en SVK-kurs per termin, "Det svårt sjuka barnet" som är en studentvald kurs.

Kontakt

Karl Hildebrand

Momentansvarig pediatrik, kursledare

Hanna Hobell

Delansvarig kursledare

Katja Adolphson

Amanuens pediatrik

Nina Risti

Utbildningsadministratör pediatrik
+46852488913

Kursexpedition

Enheten för pediatrik
Novum, Blickagången 6 A
141 57 Huddinge

NR
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-28