Forskningsprojekt vid enheten för ortopedi och bioteknologi

Artros och ledproteskirurgi

Margareta Hedström, docent, överläkare

Det finns tidigare studier som indikerat att män och kvinnor blir olika nöjda efter en knäledsplastik. Den övergripande målsättningen är att kartlägga om det finns könsskillnader vad det gäller knäfunktionen före och efter en knäledsplastik, om smärtan beskrivs på olika sätt och om det finns skillnader i hälsorelaterad livskvalitet.

Avancerad medicinsk simulering

Li Felländer-Tsai, Professor och överläkare i ortopedi

Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska färdigheter och teambeteende i avancerade medicinska simulatorer, med beaktande av ett human factors perspektiv och på så sätt förbättra patientsäkerheten.

Benmetabolism och genetik vid skolios, osteoporos och fraktur

Paul Gerdhem, adj. professor, överläkare

Den övergripande målsättningen med projektet är att förbättra diagnostik och behandling för personer som lider av två sjukdomar som påverkar skelettet, osteoporos och skolios.
Idiopatisk skolios är ett tillstånd som ger en deformerad rygg och ses hos 3% av barn och ungdomar. De allra flesta behöver ingen behandling, men ett stort antal följs upp med tex röntgen för att hitta de 0.3% av all barn som utvecklar en skolios som behöver behandlas med korsett eller operation. Etiologin till idiopatisk skolios är okänd. Familjestudier indikerar en ärftlig komponent. Genetiska studier har visat en koppling till flera olika områden i genomet . Låg benmassa har föreslagits som en bidragande orsak till skolios. Eftersom osteoporos, osteoporosfrakturer och skolios påverkar skelettet och det finns indikationer på gemensamma patofysiologiska mekanismer så studeras bägge dessa tillstånd i detta projekt.

Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt omhändertagande

Margareta Hedström, docent, överläkare

Morbiditeten och mortaliteten är hög efter en höftfraktur. De kirurgiska metoderna, det pre- och postoperativa omhändertagandet behöver utvecklas för att förbättra prognosen för patientgruppen. Ett multidisciplinärt forskningssamarbete pågår sedan 10 år tillbaka i Stockholm Hip Fracture Group. De fyra stora Stockholmssjukhusen ingår i forskningssamarbetet, i gruppen ingår endokrinolog, geriatriker, ortopedkirurger och sjuksköterskor. Ett flertal studier rörande interventionsbehandling, kirurgisk teknik och komplikationer pågår.

Muskelvävnad och prestationsförmåga efter ortopedisk kirurgi.

Hans Berg, docent, biträdande överläkare

Hos patienter med degenerativ ledsjukdom (artros) kartläggs muskelförtvining (atrofi) och försvagning efter flera års sjukdom och under rehabilitering efter inoperation av konstgjord led (protes). Vävnadsförändringar innefattande fettinlagring samt muskelstyrka, balans och gångförmåga studeras.

Nytt fokalt ledimplantat för ytersättning vid knäledskador

Hans Berg, docent, biträdande överläkare

Det saknas för närvarande fullgoda behandlingsmetoder för lokala broskdefekter hos yngre och medelålders individer. Inom ett svenkt medicin-tekniskt projekt har ett tunt ledbroskersättande metallimplantat utvecklats. Vi studerar i djurförsök beninväxt och broskpåverkan av detta implantat.

Optimal behandling av ledskador

Li Felländer-Tsai, Professor och överläkare i ortopedi

Att optimera behandling av ledskador för att undvika artros samt att utveckla god smärtlindring och inflammationsdämpning baserad på evidens grad 1 genom aktivt multidisciplinärt samarbete inom ortopedi, anestestesi samt metabol- och inflammationsforskning.

Rörelse och belastning i foten och nedre extremiteten

Toni Arndt, universitetslektor och docent i biomekanik

Empiriska studier genomförs i Biomekaniska Laboratoriet och på andra institutioner med syftet att förklara fotens och nedre extremitetens biomekaniska funktion. Innovativa biomekaniksa metoder har utvecklats för att beskriva hälsenans dynamik i termer av töjningskarakteristika under definierade rörelse och gångförsök. Rörelese mellan dem olika småben i foten undersöks tillsammans med ett internationellt nätverk med hjälp av en unik metod där benpinnar sätts in i benen in vivo. Forskningens syfte är att kunna förstå biomekaniken så att skademekanismer kan undvikas, klinisk behandling kan optimeras och presetation i träning och idrott förbättras.

Åsa Catapano
2024-06-28