Forskningsområden och projekt vid enheten för anestesi och intensivvård

Forskningsområde ICU-metabolism

Forskningsklustret ICU-metabolism fokuserar på metabolism och näringsproblem hos den kritiskt sjuka patienten som genomgår större operationer och intensivvård. Forskningen är både grundläggande och klinisk och är i den meningen translational. Gruppen består av grundforskare, akademiker och sjuksköterskor. Dessutom har den ett brett internationellt samarbete.

Några av de viktigaste kliniska frågorna vi tar upp i vår forskning är:

 • Var kommer de höga laktatnivåerna under sepsis ifrån och är de alltid dåliga?
 • Var går all albumin under sjukdom?
 • Vilka mekanismer leder till förlust av muskler under svår sjukdom och vilka systemiska signaler reglerar detta?
 • Kan kritiskt sjuka patienter använda näringsproteiner och för vad?
 • Kan vi förutsäga vilka patienter som kommer att utveckla organsvikt efter ett allvarlig akut anfall?
 • Varför har vissa kritiskt sjuka patienter låga eller höga glutamin nivåer och hur är dessa relaterade till ett försämrat resultat?

Mer information om de olika projekten finns nedan eller på vår webbplats: www.icu-metabolism.se.

Forskningsområde Perioperativ medicin

Perioperative medicine

Sigrudur Kalman och Erzsebet Bartha

Forskningsområde pedagogik, lärande och patientsäkerhet

Syfte

Vi studerar lärande i vid bemärkelse. Till del sker detta inom ramen för patientsimulering där ett nära samarbete finns med Center för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST).

Beskrivning

Genom att bättre förstå förutsättningar för, interaktioner under och effekter av patientsimulering kan träningen utvecklas, vilket i slutändan leder till bättre kunskaper och färdigheter samt utvecklat förhållningssätt inom teamarbete och därmed förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. Tidigare samarbeten har rört teamträning i virtuella världar (Stanford University och Umeå Universitet, huvudfinansiär Wallenberg Global Learning Network) och interprofessionell träning med hjälp av patientsimulering (Göteborgs och Linköpings Universitet, Vetenskapsrådet). Utöver detta har vi samarbeten med europeiska forskare inom psykologi och beteendevetenskap, samt Agder Universitet i Norge.

Genom kopplingen till undervisning som bedrivs vid CLINTEC har vi också möjligheter att bidra till ökad kunskap inom lärande samt utveckla pedagogiken inom den medicinska grund- och vidareutbildningen. Fokus är på kunskapsområdena anestesi-/intensivvård inom verksamhets integrerat lärande samt professionell utveckling som en del av det livslånga lärandet för alla professioner.

Huvudresultat, publikationer och medarbetare

Vi har positiva erfarenheter av studentmedverkan i forskningen, från projektarbete till forskarutbildning. Pågående projekt inkluderar:

 • Interprofessionell träning med hjälp av visualisering (Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet)
  Li Felländer-Tsai, Johan Creutzfeldt.
 • Stress vid patientsimulering – hot eller möjlighet? (Karolinska Institutet)
  Johan Creutzfeldt, Cecilia Escher samt Mini Ruiz.
 • Patientmedverkan i teamet (Karolinska Institutet, Umeå universitet och Glesbygdsmedicinskt centrum)
  Hanna Dubois, Johan Creutzfeldt.
 • Simulering för teamarbete på distans (Karolinska Institutet, Umeå universitet och Glesbygdmedicinskt centrum)
  Hanna Dubois, Johan Creutzfeldt.
 • Återkoppling för att befordra professionalism (Karolinska Institutet)
  Johan Creutzfeldt, Lars Henningsohn.
 • Tools for teams (Flera europeiska institutioner)
  Cecilia Escher, Lisbet Meurling och Johan Creutzfeldt.
 • Interprofessionell simulatorbaserad samarbetsträning för autentiska operationslag. (Karolinska Universitetssjukhuset)
  Lisbet Meurling, Cecilia Escher.
 • Intensive care during COVID 19 – stress, collaboration and safety climate

Finansiering

Wallenberg Global Learning Network
Vetenskapsrådet
Kamprad Stiftelse

OR
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-13