pediatrik

Enheten för pediatrik

Sjuka barn angår många
Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Nyheter och kalenderhändelser för enheten för pediatrik