Enheten för pediatrik

Sjuka barn angår många
Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Nyheter och kalenderhändelser från enheten för pediatrik