Enheten för pediatrik

This page in English

Sjuka barn angår många

Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Pediatrik