Kontaktpersoner nutritionsutbildningarna

Det är Institutionen för biovetenskaper och näringslära som är ansvarig för utbildningarna inom nutrition. Här hittar du mer information om vilka vi är och var du hittar oss.

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) bedriver forskning inom medicinsk vetenskap. Vi har utbildning på alla nivåer inom biomedicin, molekylära tekniker, bioinformatik, och näringslära.

Institutionen tillhör KI Syd och ligger i byggnaden Neo, på campus Flemingsberg. Vi erbjuder en internationell forskningsmiljö där omkring 250 forskare, PhD studenter, administrativ- och teknisk personal är aktiva.

De flesta föreläsningarna som ges vid KI på kandidatprogrammet i nutrition kommer dock framförallt att hållas i två andra byggnader i Flemingsberg: i Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och 23 (ANA23).

Kontaktpersoner

Har du generella frågor om Kandidatprogrammet i nutrition, kontakta i första hand oss på:

nutrition-edu@bionut.ki.se

Magdalena Rosell

Grundutbildningsansvarig vid BioNut, Programdirektor Masterprogrammet i nutritionsvetenskap och Studierektor Kandidatprogrammet i nutrition
Profile image

Sara Bruce

Studievägledare och Utbildningsadministratör för nutritionsprogrammen
+46852481152

Christine Delisle Nyström

Biträdande programdirektor, Masterprogrammet i nutritionsvetenskap
Profile image

Maria Henström

Biträdande studierektor Kandidatprogrammet i nutrition
Profile image

Eric Poortvliet

Kursledare och nutritionist

Karta över Campus Flemingsberg