EU-projekt, Labmed

This page in English

Europeiska kommissionen delar årligen ut forskningsanslag inom olika områden. Laboratoriemedicin har ett flertal samarbetsprojekt, mestadels inom hälsa/medicin. I dessa projekt är vi antingen koordinatorer eller partners och vi samarbetar med många olika länder och olika aktörer.

Avslutade EU-projekt (H5)

ADOPT BBMRI-ERIC

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 146 919,50 €

Projekt typ: H2020

ADOPT BBMRI-ERIC extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

 

B3Africa

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 210 000 €

Projekt typ: H2020

B3Africa extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

 

CoheaHr

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 527 467 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

CoheaHr extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

 

EGI-Engage 

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 13 156,25 €

Projekt typ: H2020

EGI-Engage extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

 

HUMAN

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 4 044 280 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

HUMAN extern hemsida

Forskare

Knut R. Steffensen

Telefon: 08-585 812 77
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Knut.Steffensen@ki.se

Professor/överläkare

Paolo Parini

Telefon: 08-585 893 10
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Paolo.Parini@ki.se

Professor/sjukhuskemist

Stephen Strom

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: stephen.strom@ki.se

 

Euroclast

Projektperiod: 2013-2017

Projektanslag: 236 625, 16 €

Projekt typ: Marie Curie

Euroclast extern hemsida

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-585 810 31
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

 

FORECEE

Projektperiod: 2012-2016

Projektanslag: 437 750 €

Projekt typ: H2020

FORECEE extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

 

Genomic Interactions

Projektperiod: 2012-2016

Projektanslag: 99 999, 92 €

Projekt typ: Marie Curie

Forskarassistent

Robert Månsson

Enhet: Avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin
E-post: robert.mansson@ki.se

 

PROPAG-Ageing

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 303 128,84 €

Projekt typ: H2020

PROPAG-Ageing extern hemsida

Professor/sjukhuskemist

Stephen Strom

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: stephen.strom@ki.se

 

RETHRIM

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 712 525 €

Projekt typ: H2020

RETHRIM extern hemsida

Professor/specialistläkare

Katarina Le Blanc

Enhet: Avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin
E-post: Katarina.Leblanc@ki.se

 

Sci-Gata

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 134 375 €

Projekt typ: H2020

Professor, senior

Lars L Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Lars-L.Gustafsson@ki.se

Projekt