This page in English

Forskare vid Karolinska Institutet

Vid KI arbetar cirka 1 700 forskare, varav ungefär 370 är professorer. Dessutom har universitetet drygt 2 000 forskarstuderande. Förutom anställd personal finns också ett stort antal personer utan formell anställning, framför allt gästforskare, stipendiater och oavlönade docenter.