This page in English

Jobba på KI

Karolinska Institutets vision är att vara ett av de ledande universiteten i världen inom det medicinska området. Vi erbjuder en attraktiv och hälsosam arbetsplats, goda utvecklingsmöjligheter, en internationell miljö, excellens, mångfald, bra förmåner och trevliga kollegor.

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Lönehandläggare med ekonomikunskaper - vikariat med stor möjlighet till förlängning Universitetsförvaltningen 11 Feb 2016
PhD student (KID) the genetics and biology of HIV-1 drug resistant, collaboration with Stellenbosch University, South Africa Institutionen för laboratoriemedicin 11 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: interventionsprojekt om sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Forskarassistent i folkhälsoepidemiologi Institutionen för folkhälsovetenskap 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Den felande länken – utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön – ett co-design projekt Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symtom och besvär i samband med behandling för cancer Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Postdoctoral Researcher in Reproductive Epidemiology Institutionen för medicin, Solna 12 Feb 2016
Postdoctoral researcher in DNA repair signaling and radiation responses in tumor cells. Institutionen för onkologi-patologi 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar – en interventionsstudie Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gemensamma rum i vård- och omsorgsboenden utformade för personcentrerad vård Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Överföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer, och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gruppmödravård för somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning och vårdpersonals kunskaper och attityder kopplat till sexuella minoriteter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Screening för kolorektal cancer – deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Tidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått bukkirurgi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Har en dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet samt fysiska aktivitet och stillasittande efter Roux-en-Y gastic bypass operation? Kvalitativa och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta – förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning – en randomiserad kontrollerad studie. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016

Pages