PhD-Students - ENT

Denna sida på svenska

During most of the training involved the student actively in practical projects. The prospective student chooses on its own initiative projects and supervisors.

The program is open to both Swedish and foreign students.

The Division of ear, nose and throat diseases, we currently have about 32 active students. Learn more about our students and their current projects.

Unfortunately, some of the projects are just in Swedish at the moment.

Registered PhD-students

A - D

 
Ann Abrahamsson Ann Abrahamsson
ann.abrahamsson@ki.se

Local inflammatory parameters in women with pregnancy rhinitis
Babk Alinasab Babak Alinasab
babak.alinasab@ki.se

Zygomaticomaxillary complex and orbital floor fractures - aspects of diagnostic methods, treatment and sequelae.
Julia Arebro Julia Arebro
julia.arebro@ki.se

Innate immunity receptors and the role of local infection in development of chronic rhinosinusitis with polyps
Åsa Bonnard Åsa Bonnard
asa.bonnard@ki.se

Östrogen och progesterons påverkan på hörsel
Anna Borgström Anna Borgström
anna.borgstrom@ki.se

Obstruktivt sömnapné hos barn; utvärdering av frågeformulär samt RCT av kirurgisk behandling
Daniel Daneilsson Daniel Danielsson
daniel.danielsson@ki.se

Kan individuell strålkänslighet predikteras från stressrespons i enskild vävnadskomponent? Studier rörande sena bieffekter av strålbehandling ochderas relation till stressmarkörer.

E - H

 
Alexandra Elliot Alexandra Elliot 
alexandra.elliot@ki.se

Inverterat papillom; incidens, etiologi och prognos
Sandra Ekstedt Sandra Ekstedt
sandra.ekstedt@ki.se

The role of neutrophils in airway smooth muscle contraction
Jakob Enerdal Jakob Enerdal 
jakob.enerdal@ki.se

Orsak och behandling av rhinitis medicamentosa
Elisabet Engström Elisabet Engström 
elisabeth.engstrom@ki.se

Neurofysiologiska förutsättningar för hörande, kognitiva förmågor och läsutveckling hos hörselskadade och döva barn med hörapparat och cochleaimplantat
Johan Fehrm Johan Fehrm
johan.fehmr@ki.se

Svalgkirurgi vid obstruktiv sömnapné – randomiserade studier hos vuxna och barn
Ola Fridman Bengtsson Ola Fridman Bengtsson
ola.bengtsson@ki.se

Pituitary tumors: clinical aspects of treatment and expression of galanin and pattern-recognition receptor
Ylva Gustafsson Ylva Gustafsson 
ylva.gustafsson@ki.se

Mesenchymal stromal cell therapy in rat models of pulmonary hypertension
Laila Hellkvist Laila Hellkvist
laila.hellkvist@ki.se

Intralymfatic allergenspecific immunotherapy in allergic rhinitis
Sofia Hultman Dennison Sofia Hultman Dennison
sofia.hultman.dennison@ki.se

Complications of rhinosinusitis in children

I- L

 
Karin Jonstam Karin Jonstam
karin.jonstam@ki.se

Chronic rhinosinusitis with nasal polyps – evolvement of personalized treatment of patients with severe disease
Andreas Kaiser Andreas Kaiser
andreas.kaiser@ki.se

Skapandet av neuronala kontakter mellan ett värddjurs hörselnervsystem och implanterade progenitorstamceller eller stamceller i organspecifik cellodling.
Åsa Kågedal Åsa Kågedal 
asa.kagedal@ki.se

Innate immunoactivity in head and neck cancer.
David Landin David Landin
david.landin@ki.se

Clinical Use of Prognostic Markers in Head‐ and Neck cancer

M - P

 
Emma Malmström Emma Malmström
emma.malmstrom@ki.se

Behandling av förvärvade och medfödde ärrskador på stämband med mesenkymal stamcellstransplantation. Effekter och mekanismer.
Kristina Nyberg Kristina Nyberg
kristina.nyberg@ki.se

Exercise-induced laryngeal obstruction: effekt av behandling och koppling till laryngomalaxi

Q - T

 
Malin Siegbahn Malin Siegbahn
malin.siegbahn@ki.se

Hörselgångsatresi och utveckling av centrala hörselbanor
Sebastian Sjöqvist Sebastian Sjöqvist
sebastian.sjoqvist@ki.se

Tissue engineering and cell therapy for esophageal diseases
Henrik Smeds Henrik Smeds 
henrik.smeds@ki.se

Hörselbevarande innerörekirurgi.
Magnus Starkhammar Magnus Starkhammar
magnus.starkhammar@ki.se

The direct influence of Toll-like receptors during airway infections
Joar Sundman Joar Sundman
joar.sundman@ki.se

Obstruktivt sönmapné vuxna; randomiserad svalgkirurgisk studie och mortalitetsanalys samt följsamhet av behandling med andningsmask.
Lotta Tengroth Lotta Tengroth
lotta.tengroth@ki.se

Pathogen-recognition receptors (PRRs) in the human upper airways.
Stefan Toth Stefan Toth
stefan.toth@ki.se

Peripheral facial palsy in adults and children, prognosis and effect of treatment
Satu Turunen-Taheri Satu Turunen-Taheri
satu.turunen-taheri@ki.se

Adult patients with severe to profound hearing loss. A register-based and interview study

U - Ö

 
Luca Verrechia Luca Verrecchia 
luca.verrecchia@ki.se

Vestibular evoked myogenic potential in clinical neurotology.
Malin Wendt Malin Wendt 
anna.malin.wendt@ki.se

Predictive and prognostic markers in hypopharyngeal cancer.
Otorhinolaryngology