Forskarstuderande - ÖNH

This page in English

Under större delen av utbildningen deltar doktoranden aktivt i ett praktiskt forskningsprojekt. Den blivande doktoranden väljer på eget initiativ projekt och handledare.

Utbildningen är öppen för både svenska och utländska studenter.

Vid enheten för öron-, näs- och halssjukdomar har vi för närvarande ett 30-tal aktiva doktorander. Läs mer om våra doktorander och deras pågående projekt.

Registrerade doktorander

A - D

 
Ann Abrahamsson Ann Abrahamsson
ann.abrahamsson@ki.se

Local inflammatory parameters in women with pregnancy rhinitis
Babk Alinasab Babak Alinasab
babak.alinasab@ki.se

Zygomaticomaxillary complex and orbital floor fractures - aspects of diagnostic methods, treatment and sequelae.
Julia Arebro Julia Arebro
julia.arebro@ki.se

Innate immunity receptors and the role of local infection in development of chronic rhinosinusitis with polyps
Åsa Bonnard Åsa Bonnard
asa.bonnard@ki.se

Östrogen och progesterons påverkan på hörsel
Daniel Daneilsson Daniel Danielsson
daniel.danielsson@ki.se

Kan individuell strålkänslighet predikteras från stressrespons i enskild vävnadskomponent? Studier rörande sena bieffekter av strålbehandling ochderas relation till stressmarkörer.

E - H

 
Alexandra Elliot Alexandra Elliot 
alexandra.elliot@ki.se

Inverterat papillom; incidens, etiologi och prognos
Sandra Ekstedt Sandra Ekstedt
sandra.ekstedt@ki.se

The role of neutrophils in airway smooth muscle contraction
Jakob Enerdal Jakob Enerdal 
jakob.enerdal@ki.se

Orsak och behandling av rhinitis medicamentosa
Elisabet Engström Elisabet Engström 
elisabeth.engstrom@ki.se

Neurofysiologiska förutsättningar för hörande, kognitiva förmågor och läsutveckling hos hörselskadade och döva barn med hörapparat och cochleaimplantat
Johan Fehrm Johan Fehrm
johan.fehmr@ki.se

Svalgkirurgi vid obstruktiv sömnapné – randomiserade studier hos vuxna och barn
Ola Fridman Bengtsson Ola Fridman Bengtsson
ola.bengtsson@ki.se

Pituitary tumors: clinical aspects of treatment and expression of galanin and pattern-recognition receptor
Ylva Gustafsson Ylva Gustafsson 
ylva.gustafsson@ki.se

Mesenchymal stromal cell therapy in rat models of pulmonary hypertension
Laila Hellkvist Laila Hellkvist
laila.hellkvist@ki.se

Intralymfatic allergenspecific immunotherapy in allergic rhinitis
Sofia Hultman Dennison Sofia Hultman Dennison
sofia.hultman.dennison@ki.se

Complications of rhinosinusitis in children
Jenny Häggström Jenny Häggström
jenny.haggstrom@ki.se

Central hearing function, cognition and aging

I- L

 
Marlin Johansson Marlin Johansson
marlin.johansson@ki.se

Children with congenital unilateral sensorineural hearing loss: The effect of auditory stimulation in the impaired ear during development.
Karin Jonstam Karin Jonstam
karin.jonstam@ki.se

Chronic rhinosinusitis with nasal polyps – evolvement of personalized treatment of patients with severe disease
  Hanna Josefsson
hanna.josefsson@ki.se
Development of central auditory system in children with monaural canal atresia – Effects of early intervention
Andreas Kaiser Andreas Kaiser
andreas.kaiser@ki.se

Skapandet av neuronala kontakter mellan ett värddjurs hörselnervsystem och implanterade progenitorstamceller eller stamceller i organspecifik cellodling.
Åsa Kågedal Åsa Kågedal 
asa.kagedal@ki.se

Innate immunoactivity in head and neck cancer.
David Landin David Landin
david.landin@ki.se

Clinical Use of Prognostic Markers in Head‐ and Neck cancer

M - P

 
Emma Malmström Emma Malmström
emma.malmstrom@ki.se

Behandling av förvärvade och medfödde ärrskador på stämband med mesenkymal stamcellstransplantation. Effekter och mekanismer.

Q - T

 
Malin Siegbahn Malin Siegbahn
malin.siegbahn@ki.se

Hörselgångsatresi och utveckling av centrala hörselbanor
Magnus Starkhammar Magnus Starkhammar
magnus.starkhammar@ki.se

The direct influence of Toll-like receptors during airway infections
Joar Sundman Joar Sundman
joar.sundman@ki.se

Obstruktivt sönmapné vuxna; randomiserad svalgkirurgisk studie och mortalitetsanalys samt följsamhet av behandling med andningsmask.
Lotta Tengroth Lotta Tengroth
lotta.tengroth@ki.se

Pathogen-recognition receptors (PRRs) in the human upper airways.
Stefan Toth Stefan Toth
stefan.toth@ki.se

Peripheral facial palsy in adults and children, prognosis and effect of treatment
Satu Turunen-Taheri Satu Turunen-Taheri
satu.turunen-taheri@ki.se

Adult patients with severe to profound hearing loss. A register-based and interview study

U - Ö

 
Luca Verrechia Luca Verrecchia 
luca.verrecchia@ki.se

Vestibular evoked myogenic potential in clinical neurotology.
Malin Wendt Malin Wendt 
anna.malin.wendt@ki.se

Predictive and prognostic markers in hypopharyngeal cancer.
Öron-näsa-hals