Maryam Jafari

Maryam Jafari

Phd Student
Visiting address: Hälsovägen, Enheten för öron-,näs och halssjukdomar B61, 14186 Stockholm
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

About me

  • PhD student in Professor Lars-Olaf Cardell group.

Research

  • My research focus is on understanding the effect of allergen specific
    immunotherapy and tolerance development in allergic rhinitis.

Articles

All other publications

News from KI

Events from KI