Agnes Modée Borgström

Phd Student
Visiting address: Hälsovägen, Enheten för öron-,näs och halssjukdomar B61, 14186 Stockholm
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

Articles

Employments

  • Phd Student, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 2023-2026

Degrees and Education

  • Degree Of Master Of Science In Medicine, Karolinska Institutet, 2017

News from KI

Events from KI