Universitetstandvårdens organisation och ledning

Universitetstandvården delar ledning med institutionen för odontologi. Men tandvårdschefen har även en egen ledningsgrupp där samtliga klinikchefer ingår.

Organisationskarta som visar en ledning med två olika organisationer: institutionen för odontologi och universitetstandvården. Den första med fem avdelningar, varav två består av stödverksamheter. Den andra består av en stödenhet och sju kliniker.
Organisationskarta över institutionen för odontologi och universitetstandvården som delar ledning. Foto: N/A

Universitetstandvårdens ledningsgrupp

Patricia de Palma, tandvårdschef
patricia.de.palma@ki.se

Daniela Vidojevic, t.f. chef för kliniken för prevention och sjukdomsbehandling
daniela.vidojevic@ki.se

Elena Borsci, chef för kliniken för oral diagnostik
elena.borsci@ki.se

Mariel Unger Karlström, chef för kliniken för oral rehabilitering
mariel.unger.karlstrom@ki.se

Niels Ganzer, chef för kliniken för tandreglering
niels.ganzer@ki.se

Therese Kvist, chef för kliniken för barn- och ungdomstandvård
therese.kvist@ki.se

Joannis Grigoriadis, chef för specialistkliniken och lärarkliniken
joannis.grigoriadis@ki.se

Daniel Benchimol, chef för odontologisk röntgen
daniel.benchimol@ki.se

Katarina Gustavsson, chef klinikstöd
katarina.gustavsson@ki.se