USV-utvärderingen: enkät

Utvärderingen består av en enkät, som utgår från den verksamhet och de kännetecken för universitetssjukvården som anges i 1 § i ALF-avtalet, som gäller fr.o.m. den 1 januari 2015. Nationella kriterier i universitetssjukvården

  • Enkäten har fram till juni månad 2022 besvarats av alla 72 USV-enheter i Region Stockholm.
  • Utvärderingen genomförs vart fjärde år och gäller strukturer, processer och resultat.
  • Resultatet av utvärderingen ska få karaktär av nationella jämförelser och bör tydliggöra högtställda krav på universitetssjukvården i enlighet med avtalet.

Information för utvärderingen av universitetssjukvården

Kontakt