ALF- och USV-utvärderingar 2022

Under 2022 genomfördes två nationella utvärderingar av klinisk forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården i enlighet med ALF-avtalen.

Klinisk forskning
Foto: GettyImages.

Såväl Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet som Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården utgår från ALF-avtalen. Utvärderingarna pågick hela 2022.

Varför är utvärderingarna viktiga?

ALF- och USV-utvärderingarna har stor betydelse för alla i Stockholmsregionen som arbetar med klinisk forskning och utbildning. Det finns en direkt ekonomisk betydelse eftersom utfallet av ALF-utvärderingen påverkar omfattningen av ALF-medel för klinisk forskning för kommande period. Regionens position som ledande region inom Life Science väger också mycket tungt. Höga betyg i ALF-utvärderingen bygger legitimitet för ambitionen att bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025. 

Läs mer om varje utvärdering

Societal impact landing page
Foto: GettyImages.

Impact

Implementering av forskningsresultat för att nå impact (genomslag) utanför akademin är vanligtvis en långsiktig process och kräver nära samarbete, uthållighet och flera färdigheter under hela processen.

Tre starka ”impact case” beskrivs nedan samt i självvärderingen ALF 2 Self-evaluation.

Läs också: Creating impact together

Impact case stories

Dialogmöte: Anders Gustafsson & Clara Hellner

Med anledning av ALF-utvärderingen höll prorektor Anders Gustafsson (KI) och forsknings- och innovationsdirektör Clara Hellner (Region Stockholm) ett regionalt dialogmöte för att diskutera den kliniska forskningens förutsättningar (11 februari 2022).

Styrgrupp 

KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för Stockholmsregionens underlag i ALF- och USV-utvärderingarna genom en styrgrupp på uppdrag av KI-Region Stockholm ledningsgrupp. 

Styrgruppen består av:

  • Anders Gustafsson, prorektor KI
  • Clara Hellner, FoI-direktör Region Stockholm
  • Annika Tibell, FoUI-direktör Karolinska Universitetssjukhuset
  • Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, KI
  • Kerstin Lundin, projektledare, KI
  • Viktoria Svensson, samordnare, KI
  • Maria Schönnings, handläggare, KI
  • Viktoria Björk, chef FoUI, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Carl Sundström, samordnare, KI

En särskild arbetsgrupp som rapporterar till styrgruppen har i uppdrag att stödja USV-enheter i utvärderingen av universitetssjukvården.

Kontakt

Funktionsbrevlåda för frågor och synpunkter: utvardering-alfusv@ki.se

VS
Innehållsgranskare:
2023-09-12