ALF- och USV-utvärderingar 2022

Under 2022 genomförs två nationella utvärderingar av klinisk forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården i enlighet med ALF-avtalen.

Klinisk forskning
Foto: GettyImages.

Såväl Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet som Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården utgår från ALF-avtalen. Utvärderingarna startar i januari 2022 och pågår under hela 2022.

Varför är utvärderingarna viktiga?

ALF- och USV-utvärderingarna har stor betydelse för alla i Stockholmsregionen som arbetar med klinisk forskning och utbildning. Det finns en direkt ekonomisk betydelse eftersom utfallet av ALF-utvärderingen påverkar omfattningen av ALF-medel för klinisk forskning för kommande period. Regionens position som ledande region inom Life Science väger också mycket tungt. Höga betyg i ALF-utvärderingen bygger legitimitet för ambitionen att bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025. 

Läs mer om varje utvärdering:

Dialogmöte: Anders Gustafsson & Clara Hellner

Med anledning av ALF-utvärderingen höll prorektor Anders Gustafsson (KI) och forsknings- och innovationsdirektör Clara Hellner (Region Stockholm) ett regionalt dialogmöte för att diskutera den kliniska forskningens förutsättningar.

Dialogmöte om den kliniska forskningens förutsättningar (11 februari 2022):

Styrgrupp 

KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för Stockholmsregionens underlag i ALF- och USV-utvärderingarna genom en styrgrupp på uppdrag av KI-Region Stockholm ledningsgrupp. 

Styrgruppen består av:

  • Anders Gustafsson, prorektor KI
  • Clara Hellner, FoI-direktör Region Stockholm
  • Annika Tibell, FoUI-direktör Karolinska Universitetssjukhuset
  • Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, KI
  • Kerstin Lundin, projektledare, KI
  • Viktoria Svensson, samordnare, KI
  • Maria Schönnings, handläggare, KI
  • Viktoria Björk, chef FoUI, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Carl Sundström, samordnare, KI

En särskild arbetsgrupp som rapporterar till styrgruppen har i uppdrag att stödja USV-enheter i utvärderingen av universitetssjukvården.

Kontakt

Funktionsbrevlåda för frågor och synpunkter: utvardering-alfusv@ki.se