USV-utvärderingen

Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården som genomförs i syfte att stötta universitetssjukvårdens utveckling i enlighet med ALF-avtalen.

Innehåll & underlag

Hospital
Foto: GettyImages.

USV-utvärderingen omfattar:

 • bedömning av universitetssjukvårdsenheter och dess uppfyllande av nationella kriterier
 • fördjupad granskning av ett urval universitetssjukvårdsenheter
 • bedömning av ledningsorgan och dess struktur, funktion och stöd till universitetssjukvården

Underlag:

 • enkät till USV-enheter
 • platsbesök och intervjuer med USV-enheter som ingår i den fördjupade granskningen
 • verksamhetsbeskrivning för och intervjuer med ledningsorgan (i samverkansorganisationen KI-Region Stockholm)

Områden för den fördjupade granskningen är:

 • primärvård
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • akutsjukvård
 • ortopedi
 • neurologi

En nationell expertpanel deltar i utvärderingen. 

Tidplan för USV-utvärderingen

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Enkäten besvarades till och med den 28 juni 2022

Augusti 2022 – maj 2023:

 • Fördjupad granskning med platsbesök och intervjuer
 • Regionalt seminarium, preliminära resultat
 • Ledningsorgan, återkoppling
 • Utvärderingens resultat presenteras i maj 2023

USV-arbetsgrupp

Ledningsgruppen KI-Region Stockholm inrättat en gemensam arbetsgrupp med representanter för Forskningsrådet och Utbildningsrådet för att stödja USV-enheterna inför Socialstyrelsens utvärdering.

Arbetsgruppen består av:

 • Ewa Ehrenborg, ordförande, Utbildningsrådet, KI
 • Johan Franck, vice ordförande, Forskningsrådet, Region Stockholm
 • Tora Almquist, Utbildningsrådet, Region Stockholm
 • Sari Ponzer, Utbildningsrådet, Region Stockholm
 • Erika Franzén, Forskningsrådet, KI
 • Annika Bergquist, Forskningsrådet, Region Stockholm
 • Ellinor Östensson, handläggare, KI