Skip to main content

Om KI Alumnkontoret

Organisation

Alumnkontoret är en del av KI:s avdelning för utbildning och forskarutbildningsstöd (UFS), och sitter i enheten för student och karriär service. Alumnkontoret jobbar tätt ihop med internationell och nationell studentrekrytering, studievägledning, och KI Karriärservice

Samarbeten

Alumnkontoret samarbetar nära med avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) för att organisera alumnevent i samband med internationella besök. KI Alumni samarbetar bland annat med Kommunikationsavdelning, Development Office och Medicinska Föreningen. Vi arbetar på strategisk och operativ nivå för att tillsammans utveckla våra verksamheter. Har du en idé om ett samarbete? Tveka inte att höra av dig till oss.

Megan Osler

Kommunikatör
08-524 852 95
UF.UFS.SoKS
UF Universitetsförvaltningen