Om KI Alumni

Organisation

Kontoret för alumnrelationer på KI ligger inom Utbildningsstödskontoret i enheten för Utbildningskommunikation, Vägledning och Alumnerelationer, där vi har ett nära samarbete med Internationella och Nationella studentrekryteringen, KIs studievägledare m.m. Inom KI samarbetar vi även bland annat med Development office, KIs Karriärservice, Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) samt KIs kårföreningar.

Alumner från KI är del av ett globalt, professionellt och socialt nätverk, något vi på KI Alumni värdesätter högt och jobbar hårt för att både stödja och utveckla genom att uppmuntra alumnengagemang, nätverksinitiativ och berikande aktiviteter i Sverige och internationellt.

Vem är alumn?

KI Alumni välkomnar alla alumner som vill behålla kontakten, nätverka med och engagera sig för KI. Vår utgångspunkt när vi talar om och interagerar med alumner är en definition som innefattar alla vilka har studerat, forskat eller arbetat på KI. Det betyder att om du tex har gått en av våra många utbildningar eller kurser, slutfört en PhD eller Post-doc, gästforskat eller kanske gjort ett internationellt utbyte genom KI, så är du alumn. Det är något du skall vara stolt över och en möjlighet för dig att knyta an till ett nätverk vars syfte bla är att främja utveckling, livslångt lärande, nätverkande och karriär.

KI Alumnhistoria

Under de senaste 20 åren har KI Alumni erbjudit regelbundna evenemang, seminarier och aktiviteter samt stöd vid klass-återträffar och en plattform för alumner att knyta an till KI. Idag har KI Alumni över 19 000 registrerade medlemmar och är tvåspråkig (svenska och engelska) för att tillhandahålla internationella studenter och forskare från hela världen.

KI Alumni startade 2001 av KI:s kulturråd. Ledningen var överens om att alumner är en viktig del av KI:s samfund och att tappa kontakten med tidigare studenter är en förlust för båda parter. Det första alumnrådet skapades och därefter byggdes KI:s första alumn-register.

Under det första året fick alumni-medlemmarna AlumniNytt (alumnnyhetsbrevet) och den första digitala plattformen för alumner från KI skapades. I januari 2003 firade KI Alumni sin 2000:e medlem.

I dagsläget fortsätter vi att växa genom och med våra medlemmar. Vårt nätverk sträcker sig globalt, antalet officiella alumnambassadörer växer och nya lokala nätverk tar form så att vi kan erbjuda ett så bra stöd och samarbete som möjligt för alumner från KI.

 

Kontakt

Profile image

Peter Bergman

Kommunikatör

Om du har några frågor, förslag eller bara vill säga "Hej!", tveka inte att kontakta oss på alumni@ki.se

PB
Innehållsgranskare:
Peter Bergman
2023-11-28